reddragon - Theme for phpNuke 6.0

   Κεντρικό μενού
· Home
· Αναζήτηση
· Γράψτε άρθρο
· Αρχείο άρθρων
· Προτείνετε το site
· Στατιστικά
· Σύνδεσμοι
· Top 10
· Επικοινωνία
· Εκτύπωση άρθρων
· Δημοσκοπήσεις

   Ποιος είναι Online
Υπάρχουν επί του παρόντος 15 Επισκέπτης(ες) και 0 Μέλος(η) που είναι συνδεδεμένος(οι)

Είσαστε ανώνυμος χρήστης. Μπορείτε να εγγραφείτε πατώντας εδώ

   Αναζήτηση   Από που ήρθατε

   Επισκέψεις

Καλώς ήρθατε στο ApolitikoKafeneio!

Ο άρχων αυτός θα λάβη την θέσιν των σήμερον υφισταμένων Κυβερνήσεων αίτινες σύρουσι την υπαρξίν των εν τω μέσω των αποθαρρυνθεισών
παρΆ ημών κοινωνιών αίτινες απηρνήθησαν ακόμη και αυτήν την δύναμιν του Θεού
και εις τους κόλπους των οποίων υψούται πανταχόθεν το πυρ της αναρχίας ενώ ούτος οφείλει
προ παντός άλλου να κατασβέση την αδηφάγον ταύτην φλόγα
Αυτή είναι η αιτία διΆ ην θα υποχρεωθή να καταδικάση εις θάνατον τας τοιαύτας κοινωνίας ακόμη και αν οφείλη να πνίξη ταύτας εν τω ιδίω αυτών αίματι δια νΆ αναστήση υπό μορφήν στρατιάς κανονικώς οργανωθείσης και αγωνιζομένης ευσυνειδήτως εναντίον πάσης μολύνσεως ικανής να μολύνη το κρατικόν σώμα: Αι δυνάμεις αύται θριαμβεύουσιν ήδη λεηλατούσι και προβαίνουσιν εις παντός είδους βιαιοπραγίας υπό το πρόσχημα της ελευθερίας και του δικαίου:
Αύται κατέστρεψαν πάσαν τάξιν εν τη κοινωνία δια να υψώσωσιν επί των ερειπίων των τον θρόνον του βασιλέως του Ισραήλ:
Τότε θα χρειασθή να τους απομακρύνωμεν από τον δρόμον του επί του οποίου δεν πρέπει να υπάρχη ούτε το ελάχιστον εμπόδιον
Θα δυνηθώμεν τότε να είπωμεν εις τους λαούς: Ευχαριστήσατε τον Θεόν και υποκλίθητε ενώπιον εκείνου όστις φέρει επί του προσώπου του την σφραγίδα της προχρίσεως προς την οποίαν αυτός ούτος ο Θεός καθωδήγησε τον αστέρα του ώστε να μη δυνηθή άλλος πλην αυτού να σας απελευθερώση από όλων των δυνάμεων και όλων των δεινών
Ινα δε ο λαός γνωρίζη και αγαπά τον βασιλέα του είναι επάναγκες να συνεννοείται μετά των υπηκόων του επί των δημοσίων πλατειών
Τούτο επιφέρει την αναγκαίαν ένωσιν των δύο δυνάμεων τας οποίας έχομεν σήμερον χωρίσει δια του τρόμου: Η τρομοκρατία αυτή μας ήτο εκάστοτε απαραίτητος ίνα αι δύο αύται δυνάμεις πέσωσι κεχωρισμένως υπό την επιρροήν μας: Ο εν τω προσώπω του οικουμενικού Αρχοντος της αγίας σποράς του Δαβίδ στύλος της ανθρωπότητας πρέπει να θυσιάζη όλας τας ατομικάς ορέξεις δια τον λαόν του: Ο Αρχων ημών πρέπει να είναι παραδειγματικώς άμεμπτος

Στην ΚωνσΤανΤινούπολη θα γίνει μεγάλος πόλεμος μεταξύ των Ρώσων και των Ευρωπαίων και θα χυθεί πολύ αίμα http://www.wksu.org/listen/classical.asx
Η Ελλάδα δεν θα έχει πρωτεύοντα ρόλο σΆ αυτόν τον πόλεμο αλλά θα της δοθεί η ΚωνσΤανΤινούπολη όχι επειδή μας ευλαβούνται οι Ρώσοι αλλά γιατί δεν θα βρίσκουν άλλη λύση καλύτερη και θα καταλήξουν σΆ αυτή τη συμφωνία με την Ελλάδα μια και θα τους πιέζουν οι δύσκολες τότε περιστάσεις http://tvplaneten.tv4.se/
Ο στρατός ο Ελληνικός ούτε καν που θα προλάβει να πάει εκεί και η Πόλη θα του έχει δοθεί ΓέρΩν Παησιος http://www.apoelfc.com.cy/nqcontent.cfm?a_id=1770

Fairest Isle by Wildcat Viols
Θρήνοι ΙΕΡΕΜΙΑ Κεφ Δ' 12 http://www.olympiakos.com.cy/
Οὐκ ἐπίστευσαν βασιλεῖς γῆς πάντες οἱ κατοικοῦντες τὴν οἰκουμένην ὅτι εἰσελεύσεται ἐχθρὸς καὶ ἐκθλίβων διὰ τῶν πυλῶν Ιερουσαλήμ


ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ
http://www.livestream.com/
http://www.nederland.fm/
http://www.irantvradio.net/

http://www.aupeo.com/?gclid=CO2fp6C_9Z0CFYsz3godQkh0IQ
Μουσικό Καφενείο
Δανιήλ Κεφ Ζ'' 22
ἕως οὗ ἦλθεν ὁ παλαιὸς ἡμερῶν καὶ τὸ κρίμα ἔδωκεν ἁγίοις Υψίστου
καὶ ὁ καιρὸς ἔφθασε καὶ τὴν βασιλείαν κατέσχον οἱ ἅγιοι
Ὁ παλαιὸς ἡμερῶν νηπιάσας σαρκί ὑπὸ Μητρὸς Παρθένου
τῷ Ἱερῷ προσάγεται τοῦ οἰκείου νόμου πληρῶν τὸ ἐπάγγελμα
http://hfradio.org/ http://www.radio23.org/
κλασσικη μουσικη - το μνημόνιο - bbc audio live - bbc Sports - audios musicas
http://www.repubblica.it/ - http://tv.repubblica.it/home
http://www.videosurf.com/videos/www+ir+2007+com
Ἐπιστολή Ἁγίου Ἰακώβου Ἀδελφοθέου ( Audio ), orthodoxy/
orthodoxy/, orthodoxy/, radio /sports, Παλαια Διαθηκη
ο Παναγιος Ταφος τρισδυαστατα, ET3 Live, cybc.com.cy/
Τηλεοπτικός Σταθμός της Βουλής των Ελλήνων,

 Blondie
 Καταχωρήθηκε στις 28, 03 2015 @ 21:57:11
 (7 το έχουν διαβάσει)
(Διαβάστε περισσότερα ... | 1569 bytes more | Παρατηρήσεις | Βαθμολογία (αποτέλεσμα αξιολόγησης) 5)

 Der Spiegel: H Eλλάδα δεν θα δημιουργήσει πρωτογενές πλεόνασμα


H Ελλάδα φέτος έναντι του αρχικού σχεδιασμού δεν θα δημιουργήσει κανένα πρωτογενές πλεόνασμα στον προϋπολογισμό της αναφέρει το Der Spiegel στην τελευταία του έκδοση,. Μακριά από τις προβλέψεις της τρόικας (όπως την αποκαλεί το περιοδικό) - της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, σημειώνεται στο δημοσίευμα,. Οι ειδικοί ανέμεναν επι πλέον χρηματοδοτικό κενό 10 - 20 δις ευρώ,. H προηγούμενη κυβέρνηση είχε θέσει ως στόχο ένα πρωτογενές πλεόνασμα 3% του ΑΕΠ φέτος αλλά κατά πάσα πιθανότητα δεν θα μείνει τίποτα από αυτό, ανέφερε πηγή των δανειστών στο γερμανικό περιοδικό,. Interview with Greek Prime Minister Tsipras: 'We Don't Want to Go on Borrowing Forever', Οπως αναφέρεται η κυβέρνηση παρουσίασε την Παρασκευή πακέτο μεταρρυθμίσεων στα θεσμικά όργανα της πρώην Τρόικα,. Η θετική τους ψήφος θα μπορούσε να σημάνει ένα αποφασιστικό βήμα για να "καθαρίσει" από τον κίνδυνο της χρεοκοπίας λαμβάνοντας βοήθεια, σημειώνεται στο δημοσίευμα,. Endgame: Power Struggle in Brussels and Berlin over Fate of Greece,

 Καταχωρήθηκε στις 28, 03 2015 @ 20:23:13
 (4 το έχουν διαβάσει)
(Διαβάστε περισσότερα ... | 1854 bytes more | Παρατηρήσεις | Βαθμολογία (αποτέλεσμα αξιολόγησης) 5)

 Επεσε το σπίτι τους σαν πύργος από τραπουλόχαρτα


Ενα ζευγάρι από την Μεγάλη Βρεττανία αποφάσισε να παντρευτεί και να ξεκινήσει μαζί την κοινή του πορεία,. Ετσι για να ολοκληρώσουν τα όνειρά τους αγόρασαν ένα σπίτι αλλά τα προβλήματα δεν άργησαν να έρθουν, καθώς από τη μια μέρα στην άλλη έμειναν άστεγοι.,. Ο Ed Goldswain και η Jacquie Hale, σήμερα γονείς δύο μικρών αγοριών, έχοντας μαζέψει αρκετές οικονομίες αγόρασαν το 2011 το σπίτι τους στην πόλη Finchley, βόρεια του Λονδίνου καταβάλλοντας το διόλου ευκαταφρόνητο ποσό των 345,000 λιρών,.,Οταν η Jacquie έμεινε έγκυος στο πρώτο της παιδί θέλησαν να μετατρέψουν το κελάρι σε έξτρα δωμάτιο για το μωρό,. Ποτέ δεν φαντάστηκε όμως ότι αυτή η απόφαση θα ήταν και καταστροφική,. Το ζευγάρι έψαξε στο ίντερνετ για κατασκευαστικές εταιρίες και αφού κατέληξε σε μία, που φαινόταν αξιόπιστη, μίλησε με τον αρμόδιο οικοδόμο και ξεκίνησαν αμέσως οι εργασίες,. Ολα φαινομενικά πήγαιναν καλά τις πρώτες δέκα εβδομάδες,. Ενα πρωί όμως το ανυποψίαστο ζευγάρι ξύπνησε και αντίκρυσε τεράστιες ρωγμές στον υπνοδωμάτιό του σε βαθμό τέτοιο που μπορούσε να δει τον κήπο,! Τότε και μετά από τις φωνές των γειτόνων έτρεξαν έξω και μέσα σε λίγες ώρες το σπίτι κατέρρευσε αφήνοντας άφωνους τόσο τους ιδιοκτήτες όσο και τους γείτονες,. Οπως ήταν λογικό το ζευγάρι των Βρεττανών κίνησε τις νομικές διαδικασίες και απέναντι στην κατασκευάστρια εταιρεία και απέναντι στον οικοδόμο που ουσιαστικά οδήγησε στο γκρέμισμα του σπιτιού τους,. Μετά από τρια χρόνια το ζευγάρι, έχοντας αλλάξει αρκετά σπίτια και ξοδέψει τις περισσότερες οικονομίες του, ακόμα παλεύει να πάρει την αποζημίωση ύψους 280,000 λιρών που έβγαλε το δικαστήριο με τις δύο εταιρείες να απαντούν ότι το λάθος δεν είναι δικό τους,! A suburban nightmare: They just wanted the builder to create a little extra space - and followed all the rules,. Then, in a few tumultuous minutes, they lost EVERYTHING when their house fell down,

 Καταχωρήθηκε στις 28, 03 2015 @ 17:00:14
 (6 το έχουν διαβάσει)
(Διαβάστε περισσότερα ... | 2635 bytes more | Παρατηρήσεις | Βαθμολογία (αποτέλεσμα αξιολόγησης) 5)

 Απόσπασμα από τον Β' κατηχητικό λόγο του Αγίου Συμεών


«Ω αδελφοί μου αγαπητοί, από πόση οδύνη και λύπη είναι η ψυχή μου γεμάτη, διότι, ενώ εγώ θέλω να διηγηθώ τα θαυμάσια της χειρός του Χριστού και το ανέκφραστο κάλλος της, για να πληροφορηθείτε και να μάθετε την μεγαλοσύνη της και ζητήσετε να τον λάβετε μέσα σας, δεν βλέπω όμως μερικούς από σας να προσέχουν με πόθο και θέρμη στα λεγόμενα ή να επιθυμούν να απολαύσουν τέτοια δόξα,. Γι αυτό μένω εντελώς άφωνος, μη μπορώντας να ειπώ ή να εξηγήσω σε κάποιον την δόξα του Χριστού και Θεού μας, την οποία χαρίζει σε όσους την ζητούν με όλη την ψυχή τους,. Αλλά πόση είναι η κατάπληξή μου και πόση η μεγαλοσύνη των δωρεών του Θεού, διότι εγκατέλειψε τα σοφά του κόσμου και τα ισχυρά και τα πλούσια, και από την πολλή και ανέκφραστη αγαθότητά του εξέλεξε τα ασθενή του κόσμου και τα μωρά και τα πτωχά,. Ποιος είναι ικανός να τον ευχαριστήσει επάξια γι αυτό και μόνο? Διότι όλοι σχεδόν οι άνθρωποι κατά κάποιον τρόπο σιχαίνονται τους ασθενείς και πτωχούς και ο επίγειος βασιλεύς δεν ανέχεται να τους βλέπει, οι άρχοντες τους αποστρέφονται, οι πλούσιοι τους περιφρονούν και συναντώντας τους, τους προσπερνούν, σαν να μη είναι τίποτε, και κανείς δεν θεωρεί ευτύχημα το να συναναστρέφεται με αυτούς· ο Θεός όμως, που υπηρετείται από μύριες και αναρίθμητες δυνάμεις, που συγκρατεί τα πάντα με τον λόγο της δυνάμεως του, που έχει μεγαλοπρέπεια αβάστακτη σ όλα, δεν απαξίωσε να γίνει πατέρας και φίλος και αδελφός αυτών των απορριμμένων, αλλά και θέλησε να σαρκωθεί, και να καταστήσει εμάς κοινωνούς της δόξας και της βασιλείας του,. http://www.agioritikovima.gr/diafora,

 Καταχωρήθηκε στις 28, 03 2015 @ 10:46:50
 (11 το έχουν διαβάσει)
(Διαβάστε περισσότερα ... | 4683 bytes more | Παρατηρήσεις | Βαθμολογία (αποτέλεσμα αξιολόγησης) 5)

 Αγγλία - Λιθουανία 4 - 0


(6' Ρούνευ 45' Γουέλμπεκ 58' Στέρλινγκ 73' Καιην), αμείλικτη η Εθνικη Αγγλίας,! Με Γουέλμπεκ, Ρούνευ να γαζώνουν (και τον Καιην να πυροβολεί στο ντεμπούτο του), τα «λιοντάρια» διέλυσαν 4 - 0 τη Λιθουανία και κράτησαν το απόλυτο στα προκριματικά του Euro 2016,. Χωρίς κανένα έλεος και προσθέτοντας και νέους πρωταγωνιστές στους ήδη υπάρχοντες, η ομάδα του Ρόυ Χόντζον κατάπιε και τη Λιθουανία
(4 - 0) και διατήρησε με εντυπωσιακό τρόπο το απόλυτο στον 5ο όμιλο,. Σκοράροντας για τέταρτο σερί παιχνίδι (και έχοντας εκτός αυτού και δυο δοκάρια) ο Ρούνευ άνοιξε από νωρίς το δρόμο για τα «λιοντάρια»,. Και όταν ο Γουέλμπεκ πέτυχε το πέμπτο του γκολ στα προκριματικά όλα έγιναν απλούστερα,. Για να μπορέσει ο Καιην (σε λιγότερο από δυο λεπτά αφ ότου μπήκε στο γήπεδο) να κάνει ονειρεμένο ντεμπούτο και μαζί με τον Στέρλινγκ να υπογράψουν την πέμπτη νίκη και μάλιστα με μέσο όρο τρια γκολ ανά παιχνίδι (!) για τους Αγγλους,. Επίδειξη δύναμης από νωρίς για τους Αγγλους,. Ηθελαν να «καθαρίσουν» όσο το δυνατόν γρηγορότερα την αναμέτρηση και αυτό φάνηκε αμέσως,. Η προειδοποιητική βολή του Ρούνευ στο δοκάρι (4') ήταν απλώς η αρχή,. Τα «τρία λιοντάρια» δεν άφησαν σε ησυχία τους Λιθουανούς, τους οποίους και έκλεισαν από τα πρώτα λεπτά στα καρρέ τους, ενώ δύο λεπτά μετά ο φορ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πήρε το.,. ριμπάουντ από απόκρουση του Αρλάουσκις και με κεφαλιά έγραψε το 1 - 0,. Το πρέσινγκ συνεχίστηκε, οι Αγγλοι προσπάθησαν να παίξουν τη μπάλα με τη μία και αναζήτησαν κατ ευθείαν το δεύτερο τέρμα που θα απλούστευε τη ζωή τους.,. Στο 19' ξανά ο Ρούνευ είδε την ψηλοκρεμαστή κεφαλιά του να χτυπά στο δοκάρι, ενώ αργότερα σε εκτέλεση φάουλ ο αντίπαλος πορτιέρο δήλωσε παρών,. http://www.bbc.com/sport/0/football/32092423

 Καταχωρήθηκε στις 28, 03 2015 @ 02:01:39
 (14 το έχουν διαβάσει)
(Διαβάστε περισσότερα ... | 7849 bytes more | Παρατηρήσεις | Βαθμολογία (αποτέλεσμα αξιολόγησης) 5)

 Reuters: Δεν αποκλείουν στις Βρυξέλλες σενάρια παράλληλου νομίσματος


Το πρακτορείο επικαλείται αξιωματούχους των ευρωζώνης,.
Η Ελλάδα δεν είναι πιθανό να βγει από το ευρώ, είτε οικειοθελώς είτε από ατύχημα, αλλά ίσως αναγκαστεί να εισάγει εναλλακτικά μέσα πληρωμών, παράλληλα με το ευρώ, προκειμένου να πληρώσει εσωτερικές υποχρεώσεις, σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί σύντομα συμφωνία,, αναφέρει το Reuters επικαλούμενο «αρκετούς» αξιωματούχους της Ευρωζώνης,. «Σε κάποιο σημείο, όταν η κυβέρνηση δεν θα έχει άλλα ευρώ για να πληρώσει τους μισθούς ή τους λογαριασμούς, θα μπορούσε να αρχίσει την έκδοση IOUs [εκ του «I Owe You»] - ένα έγγραφο που λέει ότι ο κάτοχός του θα λάβει x ευρώ κάποια στιγμή στο μέλλον», δήλωσε ένας ανώτερος αξιωματούχος της Ευρωζώνης,. «Τέτοια IOUs θα αρχίσουν γρήγορα να διαπραγματεύονται σε δευτερογενή κυκλοφορία με μεγάλη έκπτωση έναντι των πραγματικών ευρώ, και θα γινόταν νόμισμα, όποιο και εάν είναι το όνομά του, που θα συνυπάρχει με το ευρώ», δήλωσε ο αξιωματούχος,. Αν η κυβέρνηση ξεμείνει από ευρώ για να πληρώσει μισθούς, συντάξεις και προμηθευτές - σημειώνει το Reuters - θα πρέπει να εισαγάγει ελέγχους στην κίνηση κεφαλαίων για να αποτρέψει μια μαζική εκροή ευρώ από τη χώρα,. Αυτό θα μπορούσε να περιορίσει το ποσό που οι Eλληνες μπορούν να κάνουν ανάληψη από τα ΑΤΜ ή να στέλνουν στο εξωτερικό, όπως συνέβη στην Κύπρο το 2013,. Τα IOUs ίσως δεν θα ήταν ευρέως αποδεκτά σε καταστήματα και θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν μόνο ως ένα τρόπος για να τακτοποιηθούν πληρωμές του Δημοσίου, όπως λογαριασμοί ενέργειας - τουλάχιστον αρχικά,. Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση θα μπορούσε να κρατήσει τα ευρώ από τα φορολογικά έσοδα για να καλύψει την αποπληρωμή του χρέους και να αποφύγει τη χρεοκοπία,. «Η διευθέτηση αυτή μπορεί να είναι προσωρινή, για να συνεχίσει να λειτουργεί η κυβέρνηση όσο ελπίζει να διαπραγματευτεί μια συμφωνία με τους πιστωτές η οποία θα ξεκλείδωνε περισσότερα ευρώ σε δάνεια» είπε ένας δεύτερος αξιωματούχος της Ευρωζώνης,. Σύμφωνα με το Reuters, οι αξιωματούχοι υποστήριξαν ότι η Ελλάδα έχει ήδη δείξει στο παρελθόν ότι είναι διατεθειμένη να καθυστερήσει πληρωμές για τις εσωτερικές της υποχρεώσεις για να εξασφαλίσει τα ευρώ που χρειάζονται για την εξοφλήσεις του χρέους,. //www.tovima.gr/,

 Καταχωρήθηκε στις 28, 03 2015 @ 00:05:21
 (11 το έχουν διαβάσει)
(Διαβάστε περισσότερα ... | 3016 bytes more | Παρατηρήσεις | Βαθμολογία (αποτέλεσμα αξιολόγησης) 5)

 ο βράχος Βάφλα


Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα αινίγματα στις ΗΠΑ,. Ο γιγαντιαίος βράχος στη δυτική όχθη της λίμνης Jennings Randolph συνεχίζει να προβληματίζει τους ερευνητές και τους επισκέπτες,. Εντύπωση προκαλεί η περίεργη δικτυωτή διαμόρφωση που αποτυπώνεται στην πλευρά του βράχου,. Πρόκειται άραγε για μια απλή γεωλογική παραξενιά ή είναι το υπόλειμμα μιας αρχαίας τεχνολογίας? Το πρόβλημα πάντως είναι ότι η πέτρα χρονολογείται πριν 250 εκατομμυρια χρόνια,. Το κουβάρι των γεωμετρικών σχημάτων είναι τόσο καλά και άριστα δομημένα, ώστε είναι δύσκολο να πιστέψουμε ότι αυτό είναι ένα φυσικό φαινόμενο,. Αν όμως δεν πρόκειται για φυσική δομή, αυτό θα σήμαινε ότι η καταγωγή της αποδίδεται σε έναν αρχαίο πολιτισμό, που είχε στην κατοχή του μια άγνωστη προηγμένη τεχνολογία,. Μάλιστα μερικοί πιστεύουν ότι ο βράχος δείχνει σαφέστατα, σημάδια που προκαλούνται από την έντονη ακτινοβολία που απέμεινε από την ανασκαφή ενός διαστημικού σκάφους, που προσγειώθηκε στη γη αιώνες πριν, ή ίσως πιο πρόσφατα.. Το γεγονός είναι ότι μέχρι να υπάρξει μια οριστική απάντηση, ο καθένας μπορεί να φανταστεί ότι θέλει.. Ο βράχος Waffle βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, στις Δυτικές όχθες της λίμνης Jennings Randolph, που βρίσκεται στην πλατεία όπου ο πρόσβαση είναι προς το παρατηρητήριο της λίμνης,. Οπως γράφει η Saturday Evening Post, η ανακάλυψη του βράχου έγινε το 1984,. Η επιστημονική κοινότητα πιστεύει ότι ο βράχος είναι ένας φυσιολογικός σχηματισμός,. Παραδέχονται όμως ότι αυτοί οι σχηματισμοί είναι αρκετοί σπάνιοι,. Η μόνη άλλη γνωστή παρόμοια πέτρα βρίσκεται στην Ανατολική πλευρά του Τea Creek Mountain στην Pocahontas County στη Δυτική Βιρτζινια,. http://www.youtube.com/embed/Sxs,

 Καταχωρήθηκε στις 27, 03 2015 @ 19:57:57
 (9 το έχουν διαβάσει)
(Διαβάστε περισσότερα ... | 2133 bytes more | Παρατηρήσεις | Βαθμολογία (αποτέλεσμα αξιολόγησης) 5)

 Μπλακ άουτ στο Αμστερνταμ


ματαιώθηκαν όλες οι πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο του Σίπχολ,. Εκτεταμένη διακοπή ρεύματος σημειώθηκε την Παρασκευή στο Αμστερνταμ της Ολλανδίας και σε παρακείμενες περιοχές την ώρα που η ολλανδική εταιρεία ηλεκτροδότησης TenneT ανέφερε υπερφόρτωση των γραμμών του δικτύου και το αεροδρόμιο της πόλης Σίπχολ ματαίωσε όλες τις εισερχόμενες και εξερχόμενες πτήσεις, οι οποίες μεταφέρθηκαν σε άλλα αεροδρόμια, σύμφωνα με την εκπρόσωπό του,. Amsterdam thrown into complete chaos as massive power cut takes out trains, trams and planes for hours, Το πρακτορείο ειδήσεων ANP μετέδωσε ότι η διακοπή έπληξε μεγάλα τμήματα της επαρχίας της βόρειας Ολλανδίας, περιλαμβανομένου το γειτονικού κέντρου ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων του Χίλβερσουμ,. Η ίδια πηγή πρόσθεσε ότι η διακοπή οφείλεται σε βλάβη σε υποσταθμό υψηλής τάσης στο προάστιο του Αμστερνταμ Ντιέμεν,. «Αντιμετωπίζουμε πολλά προβλήματα εξ αιτίας της διακοπής ρεύματος», δήλωσε μία εκπρόσωπος του αεροδρομίου του Σίπχολ - του τέταρτου μεγαλύτερου της Ευρώπης,. Flight chaos as huge Amsterdam power blackout leaves Schiphol airport at standstill, Μεγάλος αριθμός δρομολογίων επιβατικών τραινων ματαιώθηκε σε όλη τη χώρα, ενώ επηρεάστηκε και η λειτουργία των φωτεινών σηματοδοτών,. Τα νοσοκομεία λειτουργούν επίσης με εφεδρική πηγή ηλεκτροδότησης, μετέδωσε η δημόσια τηλεόραση NOS,. Η TenneT δεν ήταν διαθέσιμη για να σχολιάσει πόσο θα διαρκέσει το μπλακ άουτ,. http://www.bbc.com/news-europe

 Καταχωρήθηκε στις 27, 03 2015 @ 16:29:06
 (9 το έχουν διαβάσει)
(Διαβάστε περισσότερα ... | 2342 bytes more | Παρατηρήσεις | Βαθμολογία (αποτέλεσμα αξιολόγησης) 5)

 Το πρώτο ελληνικό υπερωκεάνιο που έφτασε στην Αμερική


Το πρώτο ελληνικό υπερωκεάνιο «Μωραιτης» ναυπηγήθηκε στη Μεγάλη Βρεττανία, για λογαριασμό του Ανδριώτη Δημήτριος Γεωργιου Μωραϊτη, ιδρυτή της «Υπερωκεάνιου Ατμοπλοΐας» και έναν από τους πρωτοπόρους έλληνες πλοιοκτήτες,. Αργότερα μετονομάστηκε «Θεμιστοκλής»,. Το πλοίο έζησε μόλις 26 χρόνια,. Το παρθενικό του ταξίδι Πειραιάς - Νέα Υόρκη, έγινε στις 4 Ιουλίου 1907, την ημέρα της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ, με κυβερνήτη το Νικοκλή Μωραϊτη,. Ξεκίνησε τα δρομολόγιά του απαλύνοντας στην ψυχή του Ελληνα την αγωνία ενός δεκαήμερου ταξιδιού για ένα άγνωστο αύριο σε τόπο μακρινό, αφού ένιωθε ότι διασχίζοντας τον ωκεανό πατούσε το χώμα της πατρίδας του.,. Ηταν ένα σκάφος 6,000 κόρων,. Επλεε με ταχύτητα 14 μιλίων την ώρα και μεγίστη 16 μίλια την ώρα και έφτανε στις ΗΠΑ από τον Πειραιά σε 14½ ημέρες,. Είχε 12,000 τόνους εκτόπισμα, δύο ατμομηχανές 5,200 ίππων, 1,450 θέσεις τρίτης κατηγορίας και εκατο πρώτης, νοσοκομείο χωρισμένο σε τμήμα ανδρών και γυναικών καθώς και ένα απομονωμένο τμήμα για μεταδοτικά νοσήματα, φαρμακείο, λουτήρες, απολυμαντικό κλίβανο, ηλεκτρική μηχανή, ψυγείο, παγοποιητική μηχανή, φούρνους, σαλόνια, τραπεζαρίες,, Η προσπάθεια αυτή για τη δημιουργία ελληνικής υπερατλαντικής γραμμής δεν ευδοκίμησε εξ αιτίας της οικονομικής κρίσης, της κάμψης του μεταναστευτικού ρεύματος και της έλλειψης εμπειρίας,. Το 1914 αλλάζει εταιρεία (Εθνική Ατμοπλοΐα),. Το τελευταίο του ταξίδι έγινε το 1924,. Το πρώτο ελληνικό υπερωκεάνιο διαλύθηκε το 1933,.

 Καταχωρήθηκε στις 27, 03 2015 @ 15:39:23
 (6 το έχουν διαβάσει)
(Διαβάστε περισσότερα ... | 2434 bytes more | Παρατηρήσεις | Βαθμολογία (αποτέλεσμα αξιολόγησης) 5)

 το πλοίο του θανάτου


Το καλοκαίρι του 1947, στα ήρεμα στενά των ακτών της Μαλαισίας πολυάριθμα σκάφη λάμβαναν το ανατριχιαστικό μήνυμα του ολλανδικού μεταγωγικού πλοίου Ourang Medan: «όλο το πλήρωμα είναι νεκρό», ανέφερε η φωνή, δηλώνοντας ότι και αυτός επρόκειτο να πεθάνει,. Επιβιβαζόμενη στο πλοίο η ακτοφυλακή, βρήκε ένα αρκούντως περίεργο σκηνικό,. Σύμφωνα λοιπόν με την επίσημη έκθεση της Αμερικανικής Ακτοφυλακής, οι άντρες του πληρώματος «κείτονταν ανάσκελα, κοιτούσαν τον ήλιο με έκφραση τρόμου, ήταν διπλωμένοι σε περίεργες στάσεις με τα χέρια τους πλεγμένα»,. Οι ερευνητές μάλιστα ίσα που πρόλαβαν να εγκαταλείψουν το πλοίο, πριν αυτό εκραγεί,. Καμμία θεωρία δεν έχει διατυπωθεί για το μυστήριο, ούτε καν κάποια εξωφρενική., Depending on who you speak to, in June 1947 or February 1948 a disturbing distress call was picked up by multiple ships from the Dutch cargo ship SS Ourang Medan,. It said,
'All officers including captain are dead, lying in chartroom and bridge,. Possibly whole crew dead,.'This terrible message was followed by a flurry of Morse code, then a final, grim two words: 'I die,.'A US merchant ship Silver Star headed to the scene and found all its members of crew, including the ship's dog, dead,. According to reports their eyes were wide open and faces twisted in frozen horror,. The ship soon after exploded and sank,. No one has ever come close to an explanation but many have speculated at ghosts, dangerous chemicals and even aliens causing the bizarre incident,.

 Καταχωρήθηκε στις 27, 03 2015 @ 14:03:46
 (9 το έχουν διαβάσει)
(Διαβάστε περισσότερα ... | 2666 bytes more | Παρατηρήσεις | Βαθμολογία (αποτέλεσμα αξιολόγησης) 5)


   Αρχείο Forum

   Δημοφιλές άρθρο
Δεν υπάρχει σημαντικότερη είδηση μέχρι στιγμής

   Αρχείο άρθρων
27, 03 2015
· Λονδίνο - Νέα Υόρκη: 21,000 χιλιόμετρα νέος υπέρ αυτοκινητόδρομος
26, 03 2015
· Κτήριο κατέρρευσε στη Νέα Υόρκη
· Reuters: Αισιοδοξεί η Αθήνα για επίτευξη συμφωνίας
· η Φανί Αρντάν στην Αθήνα
· Θερινή ώρα, από την Κυριακή 29 Μαρτίου
· Γερμανία - Αυστραλία 2 - 2
25, 03 2015
· Πώς και πότε γιορτάστηκε για πρώτη φορά η 25η Μαρτίου
· Ζάμπια: Είδαν μακρυμάλλη τουρίστα και τον μπέρδεψαν με το Χριστό
· Ρόττενμπουργκ η Παραμυθούπολις
· Αγγελος Διονυσίου
· Χρήστος Μουραμπάς
24, 03 2015
· Εκει που οι πυξίδες τρελαίνονται
· Blood, Sweat and Tears
· Συντριβή αεροπλάνου τύπου Airbus 320 στη Νότια Γαλλία
· Κόστα Ρίκα: η πιο πράσινη ενεργειακά χώρα του κόσμου
23, 03 2015
· ο Ελ Γκρέκο «ζωντανεύει» στην Εθνική Πινακοθήκη
· Μουσική Εκδήλωση της χορωδίας ορχήστρας νέων της Ιερας Μητροπόλεως Χαλκίδας
· Bild: «πενηντα λόγοι που οι Ελληνες μας είναι αγαπητοί»
· με το χτύπημα ηχος βροχής (Rain Sound By Clapping)
· η οροσειρά Huangshan
· Το ασημένιο κύπελλο του Σπύρου Λούη επέστρεψε στην Αθήνα
22, 03 2015
· Λίβερπουλ - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 1 - 2
· Στα ίχνη της Τρόικα - ολόκληρο το video ( Ελληνικοι Υπότιτλοι)
· Ολοι μαζί και η Ελλάδα χώρια
· Τηλεκατευθυνόμενα έντομα
· Μανού Ντιμπάνγκο: Αυτός ναι, είναι ζωντανός θρύλος
· Βρεττανία: Στο Λέστερ η επαναταφή του Ριχάρδου του Γ΄
· Τόττεναμ Χότσπερ - Λέστερ Σίτυ 4 - 3
· Μπρούκλιν: Επτά παιδιά νεκρά από φωτιά σε διαμέρισμα
21, 03 2015
· Χιλιάδες κόσμου στο Μον Σαιν Μισέλ για την Παλίρροια του αιώνα

Παλαιότερα ¶ρθρα
PHP-Nuke Copyright © 2004 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Page Generation: 0.74 Seconds