reddragon - Theme for phpNuke 6.0

   Κεντρικό μενού
· Home
· Αναζήτηση
· Γράψτε άρθρο
· Αρχείο άρθρων
· Προτείνετε το site
· Στατιστικά
· Σύνδεσμοι
· Top 10
· Επικοινωνία
· Εκτύπωση άρθρων
· Δημοσκοπήσεις

   Ποιος είναι Online
Υπάρχουν επί του παρόντος 14 Επισκέπτης(ες) και 0 Μέλος(η) που είναι συνδεδεμένος(οι)

Είσαστε ανώνυμος χρήστης. Μπορείτε να εγγραφείτε πατώντας εδώ

   Αναζήτηση   Από που ήρθατε

   Επισκέψεις

Καλώς ήρθατε στο ApolitikoKafeneio!

Ο άρχων αυτός θα λάβη την θέσιν των σήμερον υφισταμένων Κυβερνήσεων αίτινες σύρουσι την υπαρξίν των εν τω μέσω των αποθαρρυνθεισών
παρΆ ημών κοινωνιών αίτινες απηρνήθησαν ακόμη και αυτήν την δύναμιν του Θεού
και εις τους κόλπους των οποίων υψούται πανταχόθεν το πυρ της αναρχίας ενώ ούτος οφείλει
προ παντός άλλου να κατασβέση την αδηφάγον ταύτην φλόγα
Αυτή είναι η αιτία διΆ ην θα υποχρεωθή να καταδικάση εις θάνατον τας τοιαύτας κοινωνίας ακόμη και αν οφείλη να πνίξη ταύτας εν τω ιδίω αυτών αίματι δια νΆ αναστήση υπό μορφήν στρατιάς κανονικώς οργανωθείσης και αγωνιζομένης ευσυνειδήτως εναντίον πάσης μολύνσεως ικανής να μολύνη το κρατικόν σώμα: Αι δυνάμεις αύται θριαμβεύουσιν ήδη λεηλατούσι και προβαίνουσιν εις παντός είδους βιαιοπραγίας υπό το πρόσχημα της ελευθερίας και του δικαίου:
Αύται κατέστρεψαν πάσαν τάξιν εν τη κοινωνία δια να υψώσωσιν επί των ερειπίων των τον θρόνον του βασιλέως του Ισραήλ:
Τότε θα χρειασθή να τους απομακρύνωμεν από τον δρόμον του επί του οποίου δεν πρέπει να υπάρχη ούτε το ελάχιστον εμπόδιον
Θα δυνηθώμεν τότε να είπωμεν εις τους λαούς: Ευχαριστήσατε τον Θεόν και υποκλίθητε ενώπιον εκείνου όστις φέρει επί του προσώπου του την σφραγίδα της προχρίσεως προς την οποίαν αυτός ούτος ο Θεός καθωδήγησε τον αστέρα του ώστε να μη δυνηθή άλλος πλην αυτού να σας απελευθερώση από όλων των δυνάμεων και όλων των δεινών
Ινα δε ο λαός γνωρίζη και αγαπά τον βασιλέα του είναι επάναγκες να συνεννοείται μετά των υπηκόων του επί των δημοσίων πλατειών
Τούτο επιφέρει την αναγκαίαν ένωσιν των δύο δυνάμεων τας οποίας έχομεν σήμερον χωρίσει δια του τρόμου: Η τρομοκρατία αυτή μας ήτο εκάστοτε απαραίτητος ίνα αι δύο αύται δυνάμεις πέσωσι κεχωρισμένως υπό την επιρροήν μας: Ο εν τω προσώπω του οικουμενικού Αρχοντος της αγίας σποράς του Δαβίδ στύλος της ανθρωπότητας πρέπει να θυσιάζη όλας τας ατομικάς ορέξεις δια τον λαόν του: Ο Αρχων ημών πρέπει να είναι παραδειγματικώς άμεμπτος

Στην ΚωνσΤανΤινούπολη θα γίνει μεγάλος πόλεμος μεταξύ των Ρώσων και των Ευρωπαίων και θα χυθεί πολύ αίμα http://www.wksu.org/listen/classical.asx
Η Ελλάδα δεν θα έχει πρωτεύοντα ρόλο σΆ αυτόν τον πόλεμο αλλά θα της δοθεί η ΚωνσΤανΤινούπολη όχι επειδή μας ευλαβούνται οι Ρώσοι αλλά γιατί δεν θα βρίσκουν άλλη λύση καλύτερη και θα καταλήξουν σΆ αυτή τη συμφωνία με την Ελλάδα μια και θα τους πιέζουν οι δύσκολες τότε περιστάσεις http://tvplaneten.tv4.se/
Ο στρατός ο Ελληνικός ούτε καν που θα προλάβει να πάει εκεί και η Πόλη θα του έχει δοθεί ΓέρΩν Παησιος http://www.apoelfc.com.cy/nqcontent.cfm?a_id=1770

Fairest Isle by Wildcat Viols
Θρήνοι ΙΕΡΕΜΙΑ Κεφ Δ' 12 http://www.olympiakos.com.cy/
Οὐκ ἐπίστευσαν βασιλεῖς γῆς πάντες οἱ κατοικοῦντες τὴν οἰκουμένην ὅτι εἰσελεύσεται ἐχθρὸς καὶ ἐκθλίβων διὰ τῶν πυλῶν Ιερουσαλήμ


ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ
http://www.livestream.com/
http://www.nederland.fm/
http://www.irantvradio.net/

http://www.aupeo.com/?gclid=CO2fp6C_9Z0CFYsz3godQkh0IQ
Μουσικό Καφενείο
Δανιήλ Κεφ Ζ'' 22
ἕως οὗ ἦλθεν ὁ παλαιὸς ἡμερῶν καὶ τὸ κρίμα ἔδωκεν ἁγίοις ῾Υψίστου καὶ ὁ
καιρὸς ἔφθασε καὶ τὴν βασιλείαν κατέσχον οἱ ἅγιοι
Ὁ παλαιὸς ἡμερῶν νηπιάσας σαρκί ὑπὸ Μητρὸς Παρθένου
τῷ Ἱερῷ προσάγεται τοῦ οἰκείου νόμου πληρῶν τὸ ἐπάγγελμα
http://hfradio.org/ http://www.radio23.org/
κλασσικη μουσικη - το μνημόνιο - bbc audio live - bbc Sports - audios musicas
http://www.repubblica.it/ - http://tv.repubblica.it/home
http://www.videosurf.com/videos/www+ir+2007+com
Ἐπιστολή Ἁγίου Ἰακώβου Ἀδελφοθέου ( Audio ), orthodoxy/
orthodoxy/, orthodoxy/, radio /sports, Παλαια Διαθηκη
ο Παναγιος Ταφος τρισδυαστατα, ET3 Live, cybc.com.cy/

 το νησι φάντασμα


Νεοζηλανδός ερευνητής δήλωσε σήμερα ότι έλυσε το μυστήριο του "νησιού - φαντάσματος - στον Νότιο Ειρηνικό, η ύπαρξη του οποίου αναφέρεται μεν στους χάρτες, αλλά στην πραγματικότητα απουσιάζει από τη θέση που το έχουν καταχωρίσει οι μεγάλοι παγκόσμιοι άτλαντες,.
Ο ερευνητής ανακάλυψε ότι η ύπαρξη του νησιού αναφέρεται για πρώτη φορά στα χρονικά το 1876 από ένα φαλαινοθηρικό, η καταγραφή του οποίου ήταν πιθανώς εσφαλμένη. Το νησί - φάντασμα είναι ορατό στον άτλαντα Google Earth υπό την ονομασία Sandy Island, στη Θάλασσα των Κοραλιών, στο μέσον της απόστασης ανάμεσα στην Αυστραλία και το γαλλικό έδαφος της Νέας Καληδονίας,. Ο παγκόσμιος άτλαντας αναφοράς, ο Times Atlas of the World, το ονομάζει Sable Island. Οι ναυτικοί χάρτες το περιλαμβάνουν επίσης. Ομως, μία ομάδα αυστραλών επιστημόνων που το αναζήτησε επί τόπου, δεν βρήκε κανένα ίχνος του, όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο,. Ο Σων Χίγκινς, ερευνητής του Μουσείου του Ωκλαντ, διερεύνησε την υπόθεση εντρυφώντας στα αρχεία. "Tο νησί καταγράφηκε για πρώτη φορά από το φαλαινοθηρικό Velocity" δήλωσε ο ερευνητής στο ραδιοφωνικό δίκτυο ABC, διευκρινίζοντας ότι ο πλοίαρχος του φαλαινοθηρικού ανέφερε μία σειρά από "μεγάλους βράχους" και "ορισμένες αμμώδεις νησίδες" "Υποθέτω ότι εκείνη την εποχή κατέγραψαν έναν πιθανό κίνδυνο. Μπορεί να ανέφεραν έναν ύφαλο, ή να πίστεψαν ότι είδαν έναν βράχο,. η μπορεί να έκαναν λάθος στην τοποθεσία. Υπάρχουν πολλές πιθανότητες. Αυτό που έχουμε είναι ένα σημείο στον χάρτη, που σημειώθηκε την εποχή εκείνη και στη συνέχεια αντιγράφτηκε και ξαναντιγράφτηκε" από χάρτη σε χάρτη, είπε ο ερευνητής. guardian.co.uk/video/,

 Καταχωρήθηκε στις 24, 02 2015 @ 13:39:30
 (17 το έχουν διαβάσει)
(Διαβάστε περισσότερα ... | 2803 bytes more | Παρατηρήσεις | Βαθμολογία (αποτέλεσμα αξιολόγησης) 5)

 All Hayle to the Days


Total time: 66:14 -
1 - While shephards watched ( 4:45 )
2 - What child is this ( 2:46 )
3 - Awake and join the cheerful choir ( 3:31 )
4 - It came upon a midnight clear ( 2:55 )
5 - Twelth Eve Christmas Cheer Chestnut Vagary ( 1:55 )
6 - O Joseph being an old man truly ( 3:23 )
7 - Here we come on a wassailing On the cold ground ( 2:56 )
8 - The cherry tree carol ( 3:38 )
9 - All hayle to the days Drive the cold winter away ( 3:15 )
10 - Manger Throne ( 2:14 )
11 - I saw three ships ( 1:53 )
12 - Angels from the realms of glory ( 6:44 )

 Καταχωρήθηκε στις 23, 02 2015 @ 07:40:15
 (76 το έχουν διαβάσει)
(Διαβάστε περισσότερα ... | 2645 bytes more | Παρατηρήσεις | Βαθμολογία (αποτέλεσμα αξιολόγησης) 5)

 Johann Sebastian Bach - Saint John Passion, BWV 245 -


einam.com/
jsbach.org/
mu.qub.ac.uk
ucc.nau.edu/
ucc.nau.edu/
harvard.edu/
worldcat.org/
mlfilms.com/ music-archive
acc.umu.se/
acc.umu.se/
musicbrainz
baroque.com
rozhlas
Bach
bbc.co.uk
jsbach.org/
mu.qub.ac.uk
acc.umu.se/
acc.umu.se/

 Καταχωρήθηκε στις 22, 02 2015 @ 15:11:09
 (18 το έχουν διαβάσει)
(Διαβάστε περισσότερα ... | 2377 bytes more | Παρατηρήσεις | Βαθμολογία (αποτέλεσμα αξιολόγησης) 5)

 Beethoven Symphonies 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

 Καταχωρήθηκε στις 22, 02 2015 @ 12:11:40
 (23 το έχουν διαβάσει)
(Διαβάστε περισσότερα ... | 2676 bytes more | Παρατηρήσεις | Βαθμολογία (αποτέλεσμα αξιολόγησης) 5)

 Aλβιν Λη


Αγγλος κιθαρίστας και τραγουδιστής της ροκ μουσικής, γνωστός από τη συμμετοχή του στο συγκρότημα των «Ten Years After», ένα από τα κορυφαία σχήματα του μπλουζ -ροκ,. Ο Γκρέϊαμ Αλβιν Μπάρνς, όπως ήταν το πραγματικό του όνομα, γεννήθηκε στις 19 Δεκεμβρίου 1944 στο Νόττιγχαμ της Αγγλίας. Από μικρός άκουγε μπλουζ και τζαζ από την πλούσια δισκοθήκη του πατέρα του και στα 13 του άρχισε να παίζει κιθάρα. Το 1962 άρχισε την επαγγελματική ενασχόληση με τη μουσική, σχηματίζοντας το συγκρότημα The Jaybirds, μαζί με τον μπασίστα Λίο Λάιονς., Αμέσως έγιναν γνωστοί στην ευρύτερη περιοχή του Νόττιγχαμ και τον ίδιο χρόνο εμφανίσθηκαν στο περίφημο Star Club του Αμβούργου, ακολουθώντας κατά πόδας τους Beatles,. Το 1966 μετακόμισαν στο Λονδίνο και άλλαξαν το όνομά τους, πρώτα σε Blues Yard και στη συνέχεια σε Ten Years After,. Τους Λη και Λάιονς πλαισίωσαν ο Ρικ Τσέρτσιλ στα κίμπορντς και ο Ρικ Λη στα ντραμς. Οι έντονες μπλουζ επιρροές τους συνέπεσαν με τη δεύτερη έκρηξη του blues ήχου στη Βρεττανία, προαναγγέλλοντας το ντεμπούτο των Led Zeppelin,. To 1967 άρχισε η ανοδική πορεία των Ten Years After, μετά την κυκλοφορία του ομώνυμου πρώτου άλμπουμ τους. Η δεκάλεπτη εκρηκτική ερμηνεία του I’m Going Home στο Φεστιβάλ του Γούνστοκ (17 Αυγούστου 1969) εκτόξευσε τη φήμη τους. Οι Ten Years After ήταν ένα από τα μεγαλύτερα ροκ γκρουπ και γέμιζαν στάδια. Οι επιτυχίες συνεχίστηκαν το 1970 με το τραγούδι Love Like a Man και το 1971 με το πασίγνωστο I'd Love to Change the World, που αποτελεί στροφή στην καριέρα τους σε πιο ποπ ήχους. Οι εξαντλητικές περιοδείες και η αλλαγή της μουσικής κατεύθυνσης του συγκροτήματος, που δεν βρίσκει σύμφωνο τον Λη, οδηγούν στη διάλυση των Ten Years After το 1974,. ιστοσελιδα,

 Καταχωρήθηκε στις 22, 02 2015 @ 08:11:11
 (22 το έχουν διαβάσει)
(Διαβάστε περισσότερα ... | 4433 bytes more | Παρατηρήσεις | Βαθμολογία (αποτέλεσμα αξιολόγησης) 5)

 Γιατί τα γράμματα στο πληκτρολόγιο είναι ανακατεμμένα?


Q, W, E, R, Τ, Υ.. Αυτά είναι τα πρώτα γράμματα που αντικρύζει κανείς στην πρώτη σειρά κάθε πληκτρολογίου, από όπου, μάλιστα, έχει πάρει και το όνομά του συγκεκριμένος τύπος δακτυλογράφησης.. Γιατί, όμως, τα γράμματα δεν είναι τοποθετημένα στο πληκτρολόγιο με αλφαβητική σειρά αλλά ανακατεμένα? Η εξήγηση προκαλεί έκπληξη,. Σύμφωνα με το infokids.gr, οι γραφομηχανές, λίγο μετά την κυκλοφορία τους το 1868 από τον Κρίστοφερ Σολς Λάθαμ άρχισαν να παρουσιάζουν μεγάλα προβλήματα,. Μπλόκαραν συνέχεια και παρουσίαζαν συνεχή τεχνικά προβλήματα εξ αιτίας της μεγάλης ταχύτητας των γραμματέων,. Ο Λάθαμ τη μόνη λύση που είχε να προσφέρει ήταν να συστήσει στις δακτυλογράφους να μειώσουν.,. ταχύτητα,. Καθώς κάτι τέτοιο δεν ήταν εφικτό, σκέφθηκε να ανακατέψει τα γράμματα του πληκτρολογίου για να μειώσουν αναγκαστικά την ταχύτητα οι δακτυλογράφοι και να μην κολλάνε τα πλήκτρα,. Η σκέψη του ήταν μεγαλειώδης καθώς το.,. ανακάτεμα είχε αποτελέσματα. Η ταχύτητα των γραμματέων μειώθηκε αισθητά, αφού για να σχηματίσουν πλέον μια λέξη έπρεπε να «διανύσουν» μεγαλύτερη.,. απόσταση με τα δάχτυλα στο πληκτρολόγιο, αλλά και να.,. ψάξουν λίγο παραπάνω τα γράμματα,! Christopher Latham Sholes, wisconsinhistory.org/, keyboard,

 Καταχωρήθηκε στις 21, 02 2015 @ 11:46:08
 (16 το έχουν διαβάσει)
(Διαβάστε περισσότερα ... | 2053 bytes more | Παρατηρήσεις | Βαθμολογία (αποτέλεσμα αξιολόγησης) 5)

 Οι Τρείς Μέρες του Κόνδωρα (1975) Three Days of The Condor


Ο Σίντνευ Πόλακ συνθέτει ένα από τα πιο αντιπροσωπευτικά και λιγότερο προβεβλημένα παρά τους μεγάλους σταρ (Ρόμπερτ Ρέντφορντ, Φαιη Ντάναγουαιη), φιλμ «συνωμοσίας» της δεκαετίας του '70, όπου θίγονται τα κακώς κείμενα του πολιτικού κλίματος της εποχής και η διαφθορά των μυστικών υπηρεσιών. Εχοντας απουσιάσει προσωρινά από το γραφείο του, για να φέρει το γεύμα του προσωπικού, ο Τζο Τέρνερ, ένας αναλυτής βιβλίων κατασκοπίας που εργάζεται για τη CIA, βρίσκει τους συναδέλφους του νεκρούς., Σύντομα αντιλαμβάνεται ότι η ίδια η υπηρεσία ευθύνεται για τη σφαγή και ότι είναι ζήτημα χρόνου να μαθευτεί ότι κάποιος έχει επιζήσει.,. Η ιδέα της «καλής υπηρεσίας», αντίστοιχη με το ιδεολόγημα της «καλής Αμερικής» στα μάτια του μέσου Αμερικανού και αξιωματούχου, ειδικά σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, καταρρέει στα μάτια του Τέρνερ όταν η υπηρεσία δείχνει το φονικό της πρόσωπο εντός των τειχών. Από πιστός ακόλουθος, καταδιωκόμενος,. Η Νέα Υόρκη μετατρέπεται για τον ήρωα σε μια αρένα, με τον κίνδυνο απρόσωπο, αλλά να ελλοχεύει παντού και την αλήθεια να αποτελεί ένα παζλ μυστικοπάθειας και σκοτεινών συμφερόντων., Η κλιμάκωση των αποκαλύψεων για τα βαθιά πλοκάμια της πολιτικής εξουσίας συνεχίζεται καθ' όλη τη διάρκεια της ταινίας, με την κλιμάκωση να έρχεται στην τελευταία σκηνή όπου καταδεικνύεται περίτρανα ότι η διέξοδος μέσα από δημοκρατικές δομές, θεσμικά προορισμένες για να φέρνουν στο φως την αλήθεια, είναι παραπλανητική.,. Πρωταγωνιστούν: Robert Redford (Turner), Faye Dunaway (Kathy), Cliff Robertson (Higgins), Max von Sydow (Joubert), John Houseman (Wabash), Addison Powell (Atwood), Michael Kane (Wicks), Walter McGinn (Sam Barber), Hank Garrett (Assassin), Tina Chen, Don McHenry, Jess Osuna, Dino Narizzano, Helen Stenborg, Patrick Gorman, Carlin Glynn,. imdb.com/, η ταινια εδω, η ταινια εδω, cine.gr/,

 Καταχωρήθηκε στις 20, 02 2015 @ 05:36:33
 (63 το έχουν διαβάσει)
(Διαβάστε περισσότερα ... | 4722 bytes more | Παρατηρήσεις | Βαθμολογία (αποτέλεσμα αξιολόγησης) 5)

 Oταν τα παγόβουνα έφταναν μέχρι τη Φλωριντα και τις Μπαχάμες


Νέα μελέτη αποκαλύπτει μια διαφορετική εικόνα της αμερικανικής ηπείρου πριν από περίπου 20 χιλιάδες έτη, Παγόβουνα που έφταναν από τον βορρά έξυσαν το βυθό και άφησαν μεγάλα χαντάκια στην ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα της ανατολικής ακτής Το υποτροπικό Μαϊάμι προσελκύει σήμερα εύπορους Αμερικανούς συνταξιούχους, κάποτε όμως προσέλκυε παγόβουνα,. Μελέτη που δημοσιεύεται στην επιθεώρηση «Nature Geoscience» δείχνει ότι, πριν από περίπου 20,.000 χρόνια, όταν η τελευταία εποχή των παγετώνων πλησίαζε στο τέλος της, γιγάντια παγόβουνα από το κάλυμμα πάγου του Καναδά μεταφέρονταν από ρεύματα μέχρι το Μαϊάμι της Φλωριντα και τις Μπαχάμες στην Καραϊβική,. Καθώς η θερμοκρασία ολοένα και ανέβαινε, το λιώσιμο του πάγου στον Καναδά σχημάτιζε λίμνες, των οποίων το περιεχόμενο συγκρατούνταν στη θέση του από φυσικά φράγματα πάγου,. Οταν αυτά τα φράγματα υποχωρούσαν, γιγάντιες ποσότητες νερού κυλούσαν στο Βόρειο Ατλαντικό, με τη ροή να φτάνει μέχρι το ένα εκατομμύριο κυβικά μέτρα το δευτερόλεπτο για διάστημα αρκετών μηνών,. Προηγούμενες προσομοιώσεις είχαν δείξει ότι τα παγόβουνα που κατέληγαν στον ωκεανό με τη ροή του νερού κινούνταν προς τη Γροιλανδία και την Ευρώπη,. Τώρα, ένα μαθηματικό μοντέλο υψηλότερης ανάλυσης υποδεικνύει ότι ένα μέρος του νερού κινούνταν προς τα νότια, κατά μήκος των Αμερικανικών ακτών, μεταφέροντας μαζί του μεγάλα παγόβουνα,. Λόγω αυτού του παράκτιου ρεύματος, η θερμοκρασία του νερού έξω από τη Φλωριντα πρέπει να ήταν μόλις λίγους βαθμούς πάνω από το μηδέν,, Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι η διαδρομή αυτού του ρεύματος, όπως προκύπτει από την προσομοίωση, περνά ακριβώς πάνω από μεγάλα χαντάκια που έχουν ανακαλυφθεί στο βυθό έξω από την ανατολική ακτή των ΗΠΑ,. http://www.tovima.gr/science/technology-planet/article/?aid=640629,

 Καταχωρήθηκε στις 14, 10 2014 @ 07:09:33
 (196 το έχουν διαβάσει)
(Διαβάστε περισσότερα ... | 3456 bytes more | Παρατηρήσεις | Βαθμολογία (αποτέλεσμα αξιολόγησης) 5)

 Βόρειος Ιρλανδία - Νησιά Φερόε 2 - 0
 Καταχωρήθηκε στις 12, 10 2014 @ 08:20:08
 (206 το έχουν διαβάσει)
(Διαβάστε περισσότερα ... | 2183 bytes more | Παρατηρήσεις | Βαθμολογία (αποτέλεσμα αξιολόγησης) 5)

 Το πέρασμα του Ντρέικ


Το ακρωτήριο Χορν είναι το νοτιότερο άκρο της Λατινικής Αμερικής, το σημείο όπου χωρίζονται ο Ατλαντικός και ο Ειρηνικός Ωκεανός,. Το πέρασμα του Ντρέικ είναι το μικρότερο άνοιγμα της θάλασσας που χωρίζει το Χορν με την Ανταρκτική,. Man is to blame for Antarctic temperature rise, Εκεί η θάλασσα, είναι ανήσυχη και απρόβλεπτη,. Το πέρασμα του Ντρέικ, μέχρι να κατασκευαστεί η διώρυγα του Παναμά, ήταν η μοναδική οδός πλεύσης μεταξύ του Ατλαντικού και του Ειρηνικού ωκεανού και αιτία πολλών ναυαγίων,. the drake passage antarctica, Τα κύματα στην περιοχή είναι τεράστια και καταπίνουν τα σκάφη, ενώ στην περιοχή πλέουν και παγόβουνα,. Το πέρασμα του Ντρέικ, στο τέλος του κόσμου: Εκεί όπου γιγαντιαία κύματα καταπίνουν πλοία, Το πέρασμα του Ντρέικ είναι μία μοναδική εμπειρία για όσους έχουν την τύχη να τη βιώσουν όπως και οι τολμηροί θαλασσοπόροι των προηγούμενων αιώνων,. Φράνσις Ντρέικ,
Η συμβολή των δύο ωκεανών με τα παγωμένα νερά της Ανταρκτικής συνοδεύεται από φάλαινες, δελφίνια και εντυπωσιακά άλμπατρος που μας ακολουθούν,. Αφιξη στην Χερσόνησο της Ανταρκτικής με το μοναδικό παγωμένο τοπίο και την ασυνήθιστη χλωρίδα και πανίδα,. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και ανάλογα με τις επικρατούσες τοπικές καιρικές συνθήκες, θα πραγματοποιηθούν επισκέψεις με ειδικές βάρκες τύπου ζόντιακ σε επιλεγμένα σημεία που παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον,. Κοινότητες ζώων, όπως φώκιες, θαλάσσιοι ελάφαντες, πιγκουΐνοι θα τραβήξουν την προσοχή των ταξιδιωτών ενώ θα γίνουν στάσεις για φωτογράφηση σε εντυπωσιακά παγόβουνα, επιβλητικούς παγετώνες και απόκρημνες ακτές με μικρές αλλά ιδιαίτερα αποκαλυπτικές βάσεις των ερευνητικών αποστολών,. Το θέαμα είναι συγκλονιστικό και θα πλαισιώνεται καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού από διαφωτιστικές διαλέξεις ειδικών επιστημόνων,. britannica.com/, raydoan/

 Καταχωρήθηκε στις 11, 10 2014 @ 14:53:25
 (159 το έχουν διαβάσει)
(Διαβάστε περισσότερα ... | 3558 bytes more | Παρατηρήσεις | Βαθμολογία (αποτέλεσμα αξιολόγησης) 5)


   Αρχείο Forum

   Δημοφιλές άρθρο
Δεν υπάρχει σημαντικότερη είδηση μέχρι στιγμής

   Αρχείο άρθρων
08, 10 2014
· Σεισμός 6,3 Ρίχτερ στο Μεξικό
05, 10 2014
· Απολύθηκαν η ορχήστρα και η χορωδία από την Οπερα της Ρώμης
· Ο δρόμος του Βασιλιά
02, 10 2014
· Το ελληνικό νησί που οι κάτοικοί του ξεχνούν να πεθάνουν
01, 10 2014
· Μάντσεστερ Σίτυ - Ρόμα 1 - 1
30, 09 2014
· Κινούμενη εικόνα για πρώτη φορά στο εξώφυλλο του New Yorker
28, 09 2014
· Εκτοξεύτηκε ο Σογιούζ με την πρώτη ρωσίδα κοσμοναύτη
08, 09 2014
· Ο Πόλεμος των Κόσμων
17, 07 2014
· Μακρινά ραδιοσήματα ξενίζουν τους αστρονόμους
15, 07 2014
· Η κοιλάδα των κρίνων
14, 07 2014
· παγκοσμιο Κυπελλο 1974: Δυτικη Γερμανια-Ανατολικη Γερμανια 0-1
13, 07 2014
· Εφημερίδα Unita:90 χρόνια από την ίδρυση, αγώνας επιβίωσης
06, 07 2014
· Joseph Haydn: Die Schopfung- Harnoncourt ( 2010 Live )
29, 06 2014
· Η αναπηρία είναι ευλογία από Τον Θεό - Λόγοι Δ' - γέροντος Παϊσίου
24, 06 2014
· Η Μεγάλη Απόδραση (The Great Escape 1963)
· Ουδέν νεότερον από το Δυτικόν Μέτωπον (1930)
· Ιγκόρ Στραβίνσκυ
22, 06 2014
· Ντερσού Ουζαλά (Dersu Uzala, 1975)
· Αρνολντ Σένμπεργκ
20, 06 2014
· Αρτέμης Μάτσας
· Κήπος με ανάποδα ανθισμένα δέντρα
18, 06 2014
· Μυστήριο σε έργο του Πικάσο
17, 06 2014
· Γκάνα - ΗΠΑ 1 - 2
16, 06 2014
· Συνεχίζονται οι διαδηλώσεις στη Βραζίλια κατά του Μουντιάλ
· σκύλος ναυαγός σώθηκε επιπλέοντας πάνω σε κορμό δέντρου
· Π,Κ 2014: Τα δύο ρεκόρ που έχουν σπάσει μέχρι στιγμής
15, 06 2014
· Γιατί οι παίκτες της Βραζιλίας χρησιμοποιούν τα υποκοριστικά τους
09, 06 2014
· Παρα λίγο τραγωδία με Βρεττανικό πυρηνικό υποβρύχιο
08, 06 2014
· Χαλάζι, διακοπή και εισβολές οπαδών στο Βέλγιο - Τυνησία
· Πεντηκοστή: Η γενέθλια ημέρα της Εκκλησίας

Παλαιότερα ¶ρθρα
PHP-Nuke Copyright © 2004 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Page Generation: 0.81 Seconds