reddragon - Theme for phpNuke 6.0

   Κεντρικό μενού
· Home
· Αναζήτηση
· Γράψτε άρθρο
· Αρχείο άρθρων
· Προτείνετε το site
· Στατιστικά
· Σύνδεσμοι
· Top 10
· Επικοινωνία
· Εκτύπωση άρθρων
· Δημοσκοπήσεις

   Ποιος είναι Online
Υπάρχουν επί του παρόντος 27 Επισκέπτης(ες) και 0 Μέλος(η) που είναι συνδεδεμένος(οι)

Είσαστε ανώνυμος χρήστης. Μπορείτε να εγγραφείτε πατώντας εδώ

   Αναζήτηση   Από που ήρθατε

   Επισκέψεις

Καλώς ήρθατε στο ApolitikoKafeneio!

Ο άρχων αυτός, θα λάβη την θέσιν των σήμερον υφισταμένων Κυβερνήσεων, αίτινες σύρουσι την υπαρξίν των εν τω μέσω των αποθαρρυνθεισών παρΆ ημών κοινωνιών, αίτινες απηρνήθησαν ακόμη και αυτήν την δύναμιν του Θεού, και εις τους κόλπους των οποίων υψούται πανταχόθεν το πυρ της αναρχίας, ενώ ούτος οφείλει προ παντός άλλου να κατασβέση την αδηφάγον ταύτην φλόγαν,. Αυτή είναι η αιτία διΆ ην θα υποχρεωθή να καταδικάση εις θάνατον τας τοιαύτας κοινωνίας, ακόμη και αν οφείλη να πνίξη ταύτας εν τω ιδίω αυτών αίματι δια νΆ αναστήση υπό μορφήν στρατιάς κανονικώς οργανωθείσης και αγωνιζομένης ευσυνειδήτως εναντίον πάσης μολύνσεως ικανής να μολύνη το κρατικόν σώμα,. Αι δυνάμεις αύται θριαμβεύουσιν ήδη λεηλατούσι και προβαίνουσιν εις παντός είδους βιαιοπραγίας. υπό το πρόσχημα της ελευθερίας και του δικαίου., Αύται κατέστρεψαν πάσαν τάξιν εν τη κοινωνία δια να υψώσωσιν επί των ερειπίων των, τον θρόνον του βασιλέως του Ισραήλ,. Τότε θα χρειασθή να τους απομακρύνωμεν από τον δρόμον του, επί του οποίου δεν πρέπει να υπάρχη ούτε το ελάχιστον εμπόδιον,. Θα δυνηθώμεν τότε να είπωμεν εις τους λαούς,. Ευχαριστήσατε τον Θεόν και υποκλίθητε ενώπιον εκείνου όστις φέρει επί του προσώπου του την σφραγίδα της προχρίσεως. προς την οποίαν αυτός ούτος ο Θεός καθωδήγησε τον αστέρα του. ώστε να μη δυνηθή άλλος πλην αυτού να σας απελευθερώση από όλων των δυνάμεων και όλων των δεινών,. Ινα δε ο λαός γνωρίζη και αγαπά τον βασιλέα του είναι επάναγκες να συνεννοείται, μετά των υπηκόων του επί των δημοσίων πλατειών,. Τούτο επιφέρει την αναγκαίαν ένωσιν των δύο δυνάμεων, τας οποίας έχομεν σήμερον χωρίσει δια του τρόμου,. Η τρομοκρατία αυτή μας ήτο εκάστοτε απαραίτητος ίνα αι δύο αύται δυνάμεις πέσωσι, κεχωρισμένως υπό την επιρροήν μας,. Ο εν τω προσώπω του οικουμενικού Αρχοντος της αγίας σποράς του Δαβίδ στύλος της ανθρωπότητας, πρέπει να θυσιάζη όλας τας ατομικάς ορέξεις δια τον λαόν του,. Ο Αρχων ημών πρέπει να είναι παραδειγματικώς άμεμπτος,.

Στην ΚωνσΤανΤινούπολη θα γίνει μεγάλος πόλεμος μεταξύ των Ρώσων και των Ευρωπαίων και θα χυθεί πολύ αίμα http://www.wksu.org/listen/classical.asx
Η Ελλάδα δεν θα έχει πρωτεύοντα ρόλο σΆ αυτόν τον πόλεμο αλλά θα της δοθεί η ΚωνσΤανΤινούπολη όχι επειδή μας ευλαβούνται οι Ρώσοι αλλά γιατί δεν θα βρίσκουν άλλη λύση καλύτερη και θα καταλήξουν σΆ αυτή τη συμφωνία με την Ελλάδα μια και θα τους πιέζουν οι δύσκολες τότε περιστάσεις http://tvplaneten.tv4.se/
Ο στρατός ο Ελληνικός ούτε καν που θα προλάβει να πάει εκεί και η Πόλη θα του έχει δοθεί Γέρων Παισιος, http://www.apoelfc.com.cy/nqcontent.cfm?a_id=1770

Fairest Isle by Wildcat Viols
Θρήνοι Ιερεμία, Κεφαλαιον, Δ' 12 http://www.olympiakos.com.cy/
Οὐκ ἐπίστευσαν βασιλεῖς γῆς πάντες οἱ κατοικοῦντες τὴν οἰκουμένην ὅτι εἰσελεύσεται ἐχθρὸς καὶ ἐκθλίβων διὰ τῶν πυλῶν Ιερουσαλήμ


Δορυφορικα Καναλια
http://www.livestream.com/
http://www.nederland.fm/
http://www.irantvradio.net/

http://www.aupeo.com/?gclid=CO2fp6C_9Z0CFYsz3godQkh0IQ
Μουσικό Καφενείο,.
Δανιήλ Κεφαλαιον Ζ' 22
ἕως οὗ ἦλθεν ὁ παλαιὸς ἡμερῶν καὶ τὸ κρίμα ἔδωκεν ἁγίοις Υψίστου
καὶ ὁ καιρὸς ἔφθασε καὶ τὴν βασιλείαν κατέσχον οἱ ἅγιοι
Ὁ παλαιὸς ἡμερῶν νηπιάσας σαρκί ὑπὸ Μητρὸς Παρθένου
τῷ Ἱερῷ προσάγεται τοῦ οἰκείου νόμου πληρῶν τὸ ἐπάγγελμα
http://hfradio.org/ http://www.radio23.org/
κλασσικη μουσικη - το μνημόνιο - bbc audio live - bbc Sports - audios musicas
http://www.repubblica.it/ - http://tv.repubblica.it/home, vesti.ru/, CNN, CNN,
http://www.videosurf.com/videos/www+ir+2007+com, ΕΡΑ 101.8,
Ἐπιστολή Ἁγίου Ἰακώβου Ἀδελφοθέου ( Audio ), orthodoxy/, nerit1-live,
orthodoxy/, orthodoxy/, radio /sports, Παλαια Διαθηκη, Real FM radio Live,
ο Παναγιος Ταφος τρισδυαστατα, ET3 Live, cybc.com.cy/, megatv.com/Live,
Τηλεοπτικός Σταθμός της Βουλής των Ελλήνων, http://www.antenna.gr/webtv/live
Alaska Radio, Alaska Tv Live, Alaska Tv Live,
http://www.agioskosmas.gr/player.asp,

 Βόρεια Ιρλανδία - Ελλαδα 3 - 1
 Καταχωρήθηκε στις 09, 10 2015 @ 15:59:54
 (293 το έχουν διαβάσει)
(Διαβάστε περισσότερα ... | 3833 bytes more | Παρατηρήσεις | Βαθμολογία (αποτέλεσμα αξιολόγησης) 5)

 Η πρώτη ομιλία του Βασίλη Λεβέντη στην Ελληνικη Βουλή
 Καταχωρήθηκε στις 08, 10 2015 @ 17:00:37
 (301 το έχουν διαβάσει)
(Διαβάστε περισσότερα ... | 884 bytes more | Παρατηρήσεις | Βαθμολογία (αποτέλεσμα αξιολόγησης) 5)

 Το χωριό που ξέχασε ο χρόνος: Οι κάτοικοί του ζουν όπως το '50 -


Ρούχα και σπίτια άλλης εποχής, Δεν έχουν ηλεκτρικό, αποφεύγουν τις φωτογραφίες και τα ρούχα τους θυμίζουν μια άλλη εποχή,. Πολύ μακρινή,. Τα μέλη μιας αίρεσης στη Βολιβία ζουν εντελώς διαφορετικά από εμάς,. Ο φωτογράφος Ζορντί Ρουζ Τσιρέρα έπεισε κάποια από τα μέλη της εν λόγω αίρεσης να ποζάρουν στο φακό του, cnn.com/, επιτρέποντας έτσι σε όλους εμάς τους υπολοίπους να ρίξουμε μια κλεφτή ματιά στην καθημερινότητά τους,. Τα μέλη της Μενονιτών έχουν επιλέξει να ζήσουν τη ζωή τους εξολοκλήρου στο παρελθόν,. Bolivian Mennonites jailed for serial rapes, Ο φωτογράφος για να κερδίσει την εμπιστοσύνη των Μενονιτών έζησε μαζί τους για μεγάλο χρονικό διάστημα,. Για να καταλάβει, μάλιστα, τον τρόπο ζωής και σκέψης τους έμεινε μαζί τους, στα σπίτια τους,. «Κάτι που πραγματικά με συγκλόνισε ήταν η έλλειψη χόμπυ και παιχνιδιών, η έλλειψη δημοσίων χώρων, η απουσία κοινωνικής ζωής», είπε ο Τσιρέρα μιλώντας στο Slate,. «Δεν υπάρχουν καφετέριες και εστιατόρια, γήπεδα ποδοσφαίρου, πλατείες ή κήποι,. The ghost rapes of Bolivia: Horrifying story of women who were drugged before being tied up and assaulted in own beds... and they can't even remember what happened, Υπάρχει μόνο μια εκκλησία και ένα κατάστημα,. Η ζωή τους όλη επικεντρώνεται στην εργασία τους και τη φροντίδα της οικογένειάς τους,. Επίσης απαγορεύεται να πίνουν αλκοόλ, να ακούν μουσική και να οδηγούν»,. The Mennonites of Bolivia - in pictures, Οπως φαίνεται και από τις φωτογραφίες, οι Μενονίτες φορούν όλοι τα ίδια ρούχα, μένουν σε παρόμοια σπίτια και έχουν τις ίδιες συνηθειες, ωστόσο, όπως σημειώνει και ο Τσιρέρα έχουν καταφέρει να διατηρήσουν την ατομικότητά τους,. Mennonites in Bolivia, Οι Μενονίτες έφθασαν στη Βολιβία τη δεκαετία του '50, από τον Καναδά, το Μεξικό ή τη Μπελίζ καθώς ο τρόπος ζωής τους εκεί απειλούνταν.,.. Ρούχα και σπίτια άλλης εποχής, jordibusque.com/,

 Καταχωρήθηκε στις 23, 09 2015 @ 15:16:24
 (255 το έχουν διαβάσει)
(Διαβάστε περισσότερα ... | 3092 bytes more | Παρατηρήσεις | Βαθμολογία (αποτέλεσμα αξιολόγησης) 5)

 Καλώς ήλθατε στο Νότο (benvenuti al sud, 2010)
 Καταχωρήθηκε στις 28, 07 2015 @ 11:14:55
 (389 το έχουν διαβάσει)
(Διαβάστε περισσότερα ... | 2268 bytes more | Παρατηρήσεις | Βαθμολογία (αποτέλεσμα αξιολόγησης) 5)

 Χιροσίμα, αγάπη μου


Χιροσίμα, Αύγουστος 1957,.
Η συνάντηση μιας νεαρής γαλλίδας ηθοποιού (Εμμανουέλ Ριβά) με έναν ιάπωνα αρχιτέκτονα (Εΐτζι Οκάντα) εξελίσσεται σε θυελλώδη ερωτική ιστορία,, Hiroshima mon amour, βουτηγμένη στις πικρές αναμνήσεις και στην αναπόληση του τραγικού παρελθόντος και των δύο.,. Η πρώτη ταινία μυθοπλασίας του Αλλέν Ρενέ είναι ένας πρωτόγονος, αυθεντικός ύμνος στην ειρήνη και στον έρωτα,. Στα χέρια του Αλλέν Ρενέ ένα σενάριο της συγγραφέως Hiroshima, Mon Amour (1959), Μαργκερίτ Ντιράς (που προτάθηκε για Οσκαρ) έγινε ορόσημο του γαλλικού κινηματογραφικού Νέου Κύματος,.
Η θρυλική αυτή ταινία που επαναπροβάλλεται σε ψηφιακώς You're destroying me. You're good for me,. επεξεργασμένες κόπιες στις αίθουσες ΣΙΝΕ ΠΑΡΙ, ΤΡΙΑΝΟΝ και ΚΑΤΕΡΙΝΑ (Χαϊδάρι), προέκυψε έπειτα από πρόταση που έγινε στον Ρενέ για ένα ντοκυμανταιρ σχετικό με τη Χιροσίμα και την πυρηνική βόμβα,. Tim Robey recommends.,. Hiroshima Mon Amour (1959), Στο πλαίσιο της έρευνάς του παρακολούθησε διάφορα ντοκυμανταιρ που είχαν γυριστεί ως τότε για τη Χιροσίμα και κατέληξε στο ότι η μόνη πιθανή νέα προσέγγιση θα ήταν να εξερευνήσει την καθολικότητα του θέματος,,. Hiroshima Mon Amour (1959),

 Καταχωρήθηκε στις 27, 07 2015 @ 13:41:47
 (296 το έχουν διαβάσει)
(Διαβάστε περισσότερα ... | 2629 bytes more | Παρατηρήσεις | Βαθμολογία (αποτέλεσμα αξιολόγησης) 5)

 Μιχάλης Τσαντίλας
 Καταχωρήθηκε στις 26, 07 2015 @ 20:01:19
 (335 το έχουν διαβάσει)
(Διαβάστε περισσότερα ... | 1798 bytes more | Παρατηρήσεις | Βαθμολογία (αποτέλεσμα αξιολόγησης) 5)

 Αγια Παρασκευή η Οσιομάρτυς


Η Αγία Παρασκευή ή Παρασκευή Αθληφόρος ή Παρασκευή Μεγαλομάρτυς είναι αγία της Ορθόδοξης και Καθολικής εκκλησίας και θεωρείται προστάτιδα των ματιών,. Εζησε στη Ρώμη κατά το 2ο αιώνα και υπέστη μαρτυρικό θάνατο επί ημερών του αυτοκράτορα Μάρκου Αυρήλιου,. Γεννήθηκε σε προάστιο της Ρώμης επί αυτοκρατορίας Αδριανού,. ( 117 - 138 μ,.Χ,),. Γονείς της ήταν ο Αγαθόνικος και η Πολιτεία, που ήταν χριστιανοί και οικονομικά εύποροι,. Ηταν μοναχοπαίδι,. Το όνομά της, της αποδόθηκε λόγω της ημέρας Παρασκευής, κατά την οποία γεννήθηκε,. Η ανατροφή της από μικρή ηλικία έγινε βάσει χριστιανικών αρχών,. Σε ηλικία 20 ετών έμεινε ορφανή και από τους δυο γονείς, γεγονός που την κατέστησε κληρονόμο σημαντικής περιουσίας, την οποία και εκποίησε, διαθέτοντας τα χρήματα σε φτωχούς και ασθενείς,. Ασχολήθηκε εντατικά με την ιεραποστολή, στην πόλη της Ρώμης και την ευρύτερη περιοχή, διδάσκοντας τον Χριστιανισμό κατ - οίκον σε ανθρώπους αδύναμων κοινωνικά ομάδων,. Η δράση της έγινε γνωστή στους Ρωμαίους και κλήθηκε σε απολογία από τον αυτοκράτορα Αντωνίνο,.
Ο αυτοκράτορας της ζήτησε να αρνηθεί τα θρησκευτικά της πιστεύω και στην προσπάθειά του να την πείσει, της προσέφερε διάφορα ανταλλάγματα,. Η Αγία απέρριψε την πρόταση, οδηγούμενη σε βασανιστήριο (της φόρεσαν πυρακτωμένη περικεφαλαία στο κεφάλι) και στη συνέχεια στη φυλακή, όπου πέρασε ένα διάστημα στην απομόνωση,. Στην αγιογραφία τής αναφέρεται πως ένας άγγελος του Θεού, την επισκέφθηκε απελευθερώνοντάς την απο τα δεσμά,. Επειτα κλήθηκε ξανά να αλλαξοπιστήσει και αφού δεν έδειχνε να μεταπείθεται, ο Αντωνίνος διέταξε το βασανισμό της μέχρι θανάτου,. Τα αγιογραφικά στοιχεία αναφέρουν, ότι για να την θανατώσουν την οδήγησαν μέσα σε ένα μεγάλο καζάνι με καυτό λάδι, αλλά εκείνη παρέμεινε ζωντανή,. Ο Αντωνίνος, αδυνατώντας να το πιστέψει, θέλησε να προσεγγίσει το καζάνι ο ίδιος με σκοπό να διαπιστώσει τι συμβαίνει,. Πλησιάζοντας όμως, από τον ατμό ή από κάποια άλλη αιτία, τραυματίστηκαν τα μάτια του με αποτέλεσμα να τυφλωθεί,. Σύμφωνα με την παράδοση, η Αγία Παρασκευή, τον θεράπευσε με θαυματουργικό τρόπο (γι' αυτό θεωρείται προστάτιδα των ματιών από τους Χριστιανούς)

 Καταχωρήθηκε στις 26, 07 2015 @ 16:56:28
 (291 το έχουν διαβάσει)
(Διαβάστε περισσότερα ... | 4005 bytes more | Παρατηρήσεις | Βαθμολογία (αποτέλεσμα αξιολόγησης) 4.25)

 Μέσα στον επόμενο χρόνο θα αποφασίσει η Βρεττανία αν θα παραμείνει στην ΕΕ ή όχι


ο Κάμερον πιστεύει ότι το δημοφήφισμα αποτελεί, σημαντικό διαπραγματευτικό χαρτί. David Cameron in crisis as he backtracks over 'ministers must quit' threat - as it happened, Η Βρεττανία θα διεξαγάγει το δημοψήφισμα για την παραμονή της ή μη στην Ευρωπαϊκή Ενωση μέσα στους επόμενους 12 μήνες, γράφει η εφημερίδα Independent on Sunday, EU referendum 'within a year': David Cameron fast-tracks vote on Britain's membership of European Union to June 2016, καθώς ο Πρωθυπουργός της χώρας Νταιηβιντ Κάμερον πιστεύει ότι η πραγματοποίηση της ψηφοφορίας σύντομα θα δώσει τις καλύτερες πιθανότητες στην κυβέρνησή του να αποσπάσει παραχωρήσεις από τα άλλα κράτη μέλη της ΕΕ,. EU referendum: pros and cons of Britain leaving Europe, Σύμφωνα με το δημοσίευμα της κυριακάτικης έκδοσης του Ιντιπέντεντ, ο Κάμερον σχεδιάζει να ανακοινώσει την ημερομηνία διεξαγωγής του δημοψηφίσματος στο συνέδριο του Συντηρητικού Κόμματος, τον Οκτώβριο, και εκτιμάται πως η ψηφοφορία θα γίνει τον Ιούνιο του 2016,. Referendum on EU membership can be a catalyst for change, Ο Κάμερον είχε δεσμευτεί για τη διεξαγωγή του δημοψηφίσματος ως τα τέλη του 2017 στο μανιφέστο των Τόρις εν όψει των εθνικών εκλογών του Μαΐου,. EU elections 2014: What has the European Union done for us?, Μετά την καθαρή νίκη που πέτυχε, ο Νταιηβιντ Κάμερον έκανε περιοδεία σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε μια προσπάθεια να εξασφαλίσει υποστήριξη για τα σχέδιά του,. Listen up, Britain! The people who get everything wrong say we can't leave the EU, Ο Κάμερον επιδιώκει την προώθηση μεταρρυθμίσεων στην ΕΕ, όπως μεταξύ άλλων να αλλάξει ο τρόπος χορήγησης επιδομάτων στους μετανάστες οι οποίοι φτάνουν στη Βρεττανία από άλλα κράτη
μέλη και η εξαίρεση της Βρεττανίας από την ελεύθερη κίνηση των προσώπων,.

 Καταχωρήθηκε στις 26, 07 2015 @ 11:14:37
 (318 το έχουν διαβάσει)
(Διαβάστε περισσότερα ... | 3650 bytes more | Παρατηρήσεις | Βαθμολογία (αποτέλεσμα αξιολόγησης) 5)

 ο Πολίτης Καιην νίκησε το Νονό


Το αριστούργημα του Ορσον Γουέλς, καλύτερη αμερικανική ταινία σύμφωνα με δημοσκόπιση του ΒΒC., Ο «Πολίτης Καιην» του Ορσον Ουέλς ανακηρύχτηκε η καλύτερη αμερικανική ταινία σύμφωνα με τα αποτελέσματα μιας δημοσκόπησης που διεξήγαγε το BBC και στην οποία συμμετείχαν κριτικοί κινηματογράφου από όλο τον κόσμο,. Whats so good about Citizen Kane?, ο Νονός,
H ιστοσελίδα του πολιτισμού του BBC ζήτησε από 62 κριτικούς από όλο τον κόσμο, συγκεκριμένα από την Μεγάλη Βρεττανία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Νότια Αμερική, την Αυστραλία, την ηπειρωτική Ευρώπη, την Ινδία, την Μέση Ανατολή να υποβάλλουν μια λίστα με τις δέκα ταινίες που θεωρούσαν ως τις καλύτερες του αμερικανικού κινηματογράφου.,. The 100 greatest American films, Το φιλμ του 1941 κατέκτησε την πρώτη θέση, ο «Νονός» ("The Godfather") του Φράνσις Φορντ Κόπολα βρέθηκε στην δεύτερη θέση και στην τρίτη το «Δεσμώτης του Ιλίγγου» ("Vertigo") του Αλφρεντ Χίτσκοκ,. Την τέταρτη και την πέμπτη θέση κατέλαβαν οι ταινίες «2001: η Οδύσσεια του Διαστήματος» ("2001: A Space Odyssey") του Στάνλευ Κιούμπρικ και το γουέστερν του Τζων Φορντ του 1956 «Η αιχμάλωτη της ερήμου» ("The Searchers") αντίστοιχα,. Citizen Kane and the meaning of Rosebud, Στην λίστα με τα εκατό καλύτερα φιλμ εμφανίζονται από πέντε φορές συνολικά τα ονόματα του Χίτσκοκ, του Κιούμπρικ, του Στηβεν Σπίλμπεργκ και του Μπίλλυ Ουάιλντερ,. Η «Αυγή» ("Sunrise") του 1927 κατέκτησε την υψηλότερη θέση για βωβή ταινία (συγκεκριμένα την έκτη) ενώ το φιλμ του

 Καταχωρήθηκε στις 25, 07 2015 @ 18:35:14
 (272 το έχουν διαβάσει)
(Διαβάστε περισσότερα ... | 4080 bytes more | Παρατηρήσεις | Βαθμολογία (αποτέλεσμα αξιολόγησης) 5)

 Guardian - Κατεστραμμένη ουτοπία: Οδοιπορικό στη συνοικία - νεκροταφείο


Η περιοχή Ντράφι Παλλήνης, στην Αττική, επρόκειτο να ήταν ένα ειδυλιακό μέρος για να ξεφεύγουν οι άνθρωποι από το νέφος της Αθήνας, γράφει η Βρεττανική εφημερίδα Guardian,. «Και τότε χτύπησε η οικονομική κρίση».,. Μέσα από το φακό του Παναγή Χρυσοβέργη, η εφημερίδα πραγματοποιεί ένα διαφορετικό οδοιπορικό στην περιοχή αυτή της Αττικής, όπου υπάρχουν μισοτελειωμένες εξοχικές κατοικίες,. Τα ερείπια μιας ουτοπίας: O Guardian φωτογραφίζει τις οικοδομές - φαντάσματα της Ελλάδας,

Οπως αναφέρει στον πρόλογό του o Guardian, αυτή η περιοχή «επρόκειτο να γίνει ένα νέο ειδυλλιακό μέρος για τον κόσμο που ήθελε να ξεφύγει από τη μόλυνση της Αθήνας»,.

Ομως, «η οικονομική κρίση χτύπησε...» και οι οικοδομές έμειναν να στέκουν σαν σκιάχτρα ανάμεσα στα πεύκα, μισοτελειωμένες σαν τα ερείπια μιας ουτοπίας, στο έλεος των καιρικών φαινομένων,. Ruined utopia: Greece's graveyard town - in pictures,

 Καταχωρήθηκε στις 24, 07 2015 @ 17:58:23
 (243 το έχουν διαβάσει)
(Διαβάστε περισσότερα ... | 2197 bytes more | Παρατηρήσεις | Βαθμολογία (αποτέλεσμα αξιολόγησης) 5)


   Αρχείο Forum

   Δημοφιλές άρθρο
Δεν υπάρχει σημαντικότερη είδηση μέχρι στιγμής

   Αρχείο άρθρων
23, 07 2015
· Οι Financial Times αλλάζουν χέρια μετά από εξηντα χρόνια
· Η χρυσή τομή της Καπέλα Σιξτίνα
22, 07 2015
· ICCup 2015: Σαν Χοσέ - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 1 - 3 (ολοκληρος ο αγωνας)
· Θαύμα σε Εκκλησία του Σίδνευ
· Βρυχάται ξανά το ηφαίστειο Ραούνγκ, κλειστό το αεροδρόμιο του Μπαλί
· Champions League: Βαρντάρ Σκοπιων - ΑΠΟΕΛ 1 - 1
· Εορτή της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής
21, 07 2015
· Εφυγε απο τη ζωή ο ηθοποιός, Γιώργος Βελέντζας
· Ισραήλ: Περίτεχνο ψηφιδωτό του Μεγάλου Αλεξάνδρου σε αρχαία συναγωγή
20, 07 2015
· Σε αυτήν την πόλη η μεσημεριανή σιέστα είναι υποχρεωτική
· BBC: Πόσο άσχημα είναι τα πράγματα για τους Eλληνες?
· Εορτή του Αγίου Προφήτου Ηλία
· Τρόμος σε Βρεττανική ακτή: Πενήντα καρχαρίες μια ανάσα από τη στεριά
19, 07 2015
· Για πρώτη φορά βλέπουμε τον Πλούτωνα από κοντά
· Guardiαn: «η Ευρώπη χρειάζεται όσα αντιπροσωπεύει η Ελλάδα»
18, 07 2015
· International Champions Cup 2015: Ρόμα - Ρεάλ 0 - 0 (ολοκληρος ο αγωνας)
· Ομπάμα, ο πρώτος εν ενεργεία Πρόεδρος των ΗΠΑ που επισκεπτεται Ομοσπονδιακή
· Εορτή του Αγίου Αιμιλιανού
· η Γερμανία και όχι η Ελλάδα πρέπει να φύγει από την ευρωζώνη
17, 07 2015
· Eφυγε ο άνθρωπος που σόκαρε το Μαρακανά
· Εορτή της Αγίας Μαρίνας
16, 07 2015
· Τσάμπιονς Ληγκ 2016: Σέλτικ - Στιάρναν (Ισλανδία) 2 - 0
15, 07 2015
· Αεροσκάφη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου στο βυθό της θάλασσας
· ΗΠΑ: Γάτα ταξίδεψε 28 μίλια κρυμμένη στον κινητήρα φορτηγού
· Oλη η συνέντευξη του Πρωθυπουργου Αλεξη Τσίπρα στην ΕΡΤ
· ΟΥΕΦΑ Τσάμπιονς Ληγκ 2015 - 2016, αποτελεσματα
14, 07 2015
· Νικος Γουναρης
· Εντυπωσιακό τούνελ πεντακοσιων μέτρων σε Ισλανδικό παγετώνα
· Εορτή του Οσίου Νικοδήμου του Αγιορείτου
13, 07 2015
· Συμφωνία: Τι σημαίνει για τις τράπεζες και τις καταθέσεις

Παλαιότερα ¶ρθρα
PHP-Nuke Copyright © 2004 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Page Generation: 0.96 Seconds