reddragon - Theme for phpNuke 6.0

   Κεντρικό μενού
· Home
· Αναζήτηση
· Γράψτε άρθρο
· Αρχείο άρθρων
· Προτείνετε το site
· Στατιστικά
· Σύνδεσμοι
· Top 10
· Επικοινωνία
· Εκτύπωση άρθρων
· Δημοσκοπήσεις

   Ποιος είναι Online
Υπάρχουν επί του παρόντος 25 Επισκέπτης(ες) και 0 Μέλος(η) που είναι συνδεδεμένος(οι)

Είσαστε ανώνυμος χρήστης. Μπορείτε να εγγραφείτε πατώντας εδώ

   Αναζήτηση   Από που ήρθατε

   Επισκέψεις

Καλώς ήρθατε στο ApolitikoKafeneio!

Ο άρχων αυτός θα λάβη την θέσιν των σήμερον υφισταμένων Κυβερνήσεων αίτινες σύρουσι την υπαρξίν των εν τω μέσω των αποθαρρυνθεισών
παρΆ ημών κοινωνιών αίτινες απηρνήθησαν ακόμη και αυτήν την δύναμιν του Θεού
και εις τους κόλπους των οποίων υψούται πανταχόθεν το πυρ της αναρχίας ενώ ούτος οφείλει
προ παντός άλλου να κατασβέση την αδηφάγον ταύτην φλόγα
Αυτή είναι η αιτία διΆ ην θα υποχρεωθή να καταδικάση εις θάνατον τας τοιαύτας κοινωνίας ακόμη και αν οφείλη να πνίξη ταύτας εν τω ιδίω αυτών αίματι δια νΆ αναστήση υπό μορφήν στρατιάς κανονικώς οργανωθείσης και αγωνιζομένης ευσυνειδήτως εναντίον πάσης μολύνσεως ικανής να μολύνη το κρατικόν σώμα: Αι δυνάμεις αύται θριαμβεύουσιν ήδη λεηλατούσι και προβαίνουσιν εις παντός είδους βιαιοπραγίας υπό το πρόσχημα της ελευθερίας και του δικαίου:
Αύται κατέστρεψαν πάσαν τάξιν εν τη κοινωνία δια να υψώσωσιν επί των ερειπίων των τον θρόνον του βασιλέως του Ισραήλ:
Τότε θα χρειασθή να τους απομακρύνωμεν από τον δρόμον του επί του οποίου δεν πρέπει να υπάρχη ούτε το ελάχιστον εμπόδιον
Θα δυνηθώμεν τότε να είπωμεν εις τους λαούς: Ευχαριστήσατε τον Θεόν και υποκλίθητε ενώπιον εκείνου όστις φέρει επί του προσώπου του την σφραγίδα της προχρίσεως προς την οποίαν αυτός ούτος ο Θεός καθωδήγησε τον αστέρα του ώστε να μη δυνηθή άλλος πλην αυτού να σας απελευθερώση από όλων των δυνάμεων και όλων των δεινών
Ινα δε ο λαός γνωρίζη και αγαπά τον βασιλέα του είναι επάναγκες να συνεννοείται μετά των υπηκόων του επί των δημοσίων πλατειών
Τούτο επιφέρει την αναγκαίαν ένωσιν των δύο δυνάμεων τας οποίας έχομεν σήμερον χωρίσει δια του τρόμου: Η τρομοκρατία αυτή μας ήτο εκάστοτε απαραίτητος ίνα αι δύο αύται δυνάμεις πέσωσι κεχωρισμένως υπό την επιρροήν μας: Ο εν τω προσώπω του οικουμενικού Αρχοντος της αγίας σποράς του Δαβίδ στύλος της ανθρωπότητας πρέπει να θυσιάζη όλας τας ατομικάς ορέξεις δια τον λαόν του: Ο Αρχων ημών πρέπει να είναι παραδειγματικώς άμεμπτος

Στην ΚωνσΤανΤινούπολη θα γίνει μεγάλος πόλεμος μεταξύ των Ρώσων και των Ευρωπαίων και θα χυθεί πολύ αίμα http://www.wksu.org/listen/classical.asx
Η Ελλάδα δεν θα έχει πρωτεύοντα ρόλο σΆ αυτόν τον πόλεμο αλλά θα της δοθεί η ΚωνσΤανΤινούπολη όχι επειδή μας ευλαβούνται οι Ρώσοι αλλά γιατί δεν θα βρίσκουν άλλη λύση καλύτερη και θα καταλήξουν σΆ αυτή τη συμφωνία με την Ελλάδα μια και θα τους πιέζουν οι δύσκολες τότε περιστάσεις http://tvplaneten.tv4.se/
Ο στρατός ο Ελληνικός ούτε καν που θα προλάβει να πάει εκεί και η Πόλη θα του έχει δοθεί ΓέρΩν Παησιος http://www.apoelfc.com.cy/nqcontent.cfm?a_id=1770

Fairest Isle by Wildcat Viols
Θρήνοι ΙΕΡΕΜΙΑ Κεφ Δ' 12 http://www.olympiakos.com.cy/
Οὐκ ἐπίστευσαν βασιλεῖς γῆς πάντες οἱ κατοικοῦντες τὴν οἰκουμένην ὅτι εἰσελεύσεται ἐχθρὸς καὶ ἐκθλίβων διὰ τῶν πυλῶν Ιερουσαλήμ


ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ
http://www.livestream.com/
http://www.nederland.fm/
http://www.irantvradio.net/

http://www.aupeo.com/?gclid=CO2fp6C_9Z0CFYsz3godQkh0IQ
Μουσικό Καφενείο
Δανιήλ Κεφ Ζ'' 22
ἕως οὗ ἦλθεν ὁ παλαιὸς ἡμερῶν καὶ τὸ κρίμα ἔδωκεν ἁγίοις ῾Υψίστου καὶ ὁ
καιρὸς ἔφθασε καὶ τὴν βασιλείαν κατέσχον οἱ ἅγιοι
Ὁ παλαιὸς ἡμερῶν νηπιάσας σαρκί ὑπὸ Μητρὸς Παρθένου
τῷ Ἱερῷ προσάγεται τοῦ οἰκείου νόμου πληρῶν τὸ ἐπάγγελμα
http://hfradio.org/ http://www.radio23.org/
κλασσικη μουσικη - το μνημόνιο - bbc audio live - bbc Sports - audios musicas
http://www.repubblica.it/ - http://tv.repubblica.it/home
http://www.videosurf.com/videos/www+ir+2007+com
Ἐπιστολή Ἁγίου Ἰακώβου Ἀδελφοθέου ( Audio ), orthodoxy/
orthodoxy/, orthodoxy/, radio /sports, Παλαια Διαθηκη
ο Παναγιος Ταφος τρισδυαστατα, ET3 Live, cybc.com.cy/

 Η άγνωστη ιστορία του Ιούδα του Ισκαριώτη


από χειρόγραφο της Ιεράς Μονής Ιβήρων του Αγίου Ορους,,. Κατάγονταν από την Ισκάρια και ο πατέρας του ονομάζονταν Ρόβελ,. Μια νύκτα η μητέρα του ξύπνησε έντρομη με φωνές. μετά από έναν εφιάλτη που είχε δει στον ύπνο της και διαλογίζονταν περί αυτού,. Ο Ρόβελ την ρώτησε τι συμβαίνει, για να λάβει την απάντηση ότι εάν συλλάβει παιδί και είναι αρσενικό, τότε αυτό θα είναι ο χαλασμός της γενιάς των Εβραίων,. Πράγματι, κατά σύμπτωση, τη νύχτα εκείνη συνέλαβε η γυναίκα του Ρόβελ και γέννησε μετά από καιρό αγόρι,. Φοβούμενοι την πραγματοποίηση του εφιάλτη, κατασκεύασαν ένα κιβώτιο, σαν αυτό που είχαν κάμει στην Αίγυπτο για τον Μωϋσή, τοποθέτησαν το παιδί τους μέσα σε αυτό και το άφησαν στη θάλασσα της Γαλιλαίας,. Απέναντι της Ισκαρίας, υπήρχε μικρή νήσος όπου ποιμένες ξεχειμώνιαζαν τα κοπάδια τους,. Εκεί έφτασε με τα κύματα το κιβώτιο, το οποίο ανέσυραν από τα νερά οι ποιμένες και βρήκαν το μικρό παιδί,. Το μεγάλωσαν και του έδωσαν το όνομα Ιούδας,. Μόλις αναπτύχθηκε και άρχισε να βαδίζει, το μετέφεραν στην Ισκάρια, προκειμένου να βρουν άνθρωπο για να το δώσουν προκειμένου να το αναθρέψει,. Εκεί συμπτωματικά, συνάντησαν τον Ρόβελ και του έδωσαν το μικρό παιδί, δίχως να γνωρίζουν ότι είναι ο φυσικός του πατέρας, ο δε Ρόβελ το ανέλαβε, και το αγάπησε, ενθυμούμενος το δικό του παιδί το οποίο πριν από χρόνια είχε αφήσει μέσα σε κιβώτιο στη θάλασσα της Γαλιλαίας,. Η μητέρα του Ιούδα, εν τω μεταξύ, είχε γεννήσει και άλλον υιό, μαζί με τον οποίο ανέτρεφε και τον Ιούδα, ο οποίος κακοποιούσε συχνά τον αδελφό του αναλογιζόμενος πονηρά την διανομή της πατρικής περιουσίας,.

 Καταχωρήθηκε στις 18, 04 2014 @ 03:05:53
 (4 το έχουν διαβάσει)
(Διαβάστε περισσότερα ... | 2283 bytes more | Παρατηρήσεις | Βαθμολογία (αποτέλεσμα αξιολόγησης) 5)

 Σεισμός 5,6 Ρίχτερ σημειώθηκε στη Χιλή

 Καταχωρήθηκε στις 08, 04 2014 @ 10:34:05
 (16 το έχουν διαβάσει)
(Διαβάστε περισσότερα ... | 770 bytes more | Παρατηρήσεις | Βαθμολογία (αποτέλεσμα αξιολόγησης) 5)

 Η ιστορικη πρόκριση του Ολυμπιακού επί της Κάλιαρι


Στο Κύπελλο ΟΥΕΦΑ 1972-1973, ο Ολυμπιακός καλείται να αντιμετωπίσει στον πρώτο γύρο την πανίσχυρη εκείνη την εποχή Κάλιαρι,. Συγκεκριμένα η Κάλιαρι ήταν η ανερχόμενη δύναμη της Ιταλίας, αφού είχε καταφέρει να μπει σφήνα ανάμεσα στις παραδοσιακές δυνάμεις της χώρας,. Μάλιστα το 1970 είχε καταφέρει να στεφθεί πρωταθλήτρια Ιταλίας, το 1969 είχε τερματίσει δεύτερη στο ιταλικό πρωτάθλημα και είχε φτάσει στον τελικό του Κυπέλλου Ιταλίας, ενώ κατέλαβε την 4η θέση το 1972 που της έδωσε και την πρόκριση για το Κύπελλο ΟΥΕΦΑ όπου αντιμετώπισε τον Ολυμπιακό,. Ο Ολυμπιακός θα πραγματοποιήσει ένα σπουδαίο κατόρθωμα, αφού θα καταφέρει να κερδίσει την Κάλιαρι και στους δύο αγώνες, παίρνοντας πανηγυρικά την πρόκριση για τον επόμενο γύρο της διοργάνωσης,. Στον πρώτο αγώνα στο Φάληρο, μέσα στην καυτή του έδρα ο Ολυμπιακός θα νικήσει με 2 - 1, ενώ θα ολοκληρώσει τον θρίαμβο με τη νίκη μέσα στη Σαρδηνία με
1 - 0, πετυχαίνοντας την πρώτη νίκη ελληνικής ομάδας μέσα στην Ιταλία,. Η Κάλιαρι ήταν μία ομάδα η οποία είχε στις τάξεις της ποδοσφαιριστές διεθνούς φήμης, που θα ζήλευαν πολλά από τα παραδοσιακά ευρωπαϊκά μεγαθήρια,. Σούπερ σταρ της ομάδας ήταν ο σέντερ φορ Λουίτζι Ρίβα, πρώτος σκόρερ όλων των εποχών της Εθνικής Ιταλίας την οποία είχε οδηγήσει στην κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος το 1968 και στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1970, στο οποίο αναδείχθηκε και πρώτος σκόρερ της Ιταλίας, ενώ αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ του ιταλικού πρωταθλήματος το 1969 και το 1970, συμβάλλοντας τα μέγιστα για την κατάκτηση της δευτερης και της πρωτης θέσης αντίστοιχα από την Κάλιαρι,. Τα μεγάλα διπλά των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη,

 Καταχωρήθηκε στις 08, 04 2014 @ 05:24:27
 (21 το έχουν διαβάσει)
(Διαβάστε περισσότερα ... | 3621 bytes more | Παρατηρήσεις | Βαθμολογία (αποτέλεσμα αξιολόγησης) 5)

 Γ.,.στε τους φτωχούς: Η συγκλονιστική καμπάνια στη Βρεττανία


Ενας άνδρας με μια ταμπέλα κρεμασμένη στο λαιμό του μοιράζει φυλλάδια,. Είναι μια τυπική εικόνα στη Βρεττανική πρωτεύουσα,. Μόνο που αυτό που αναγράφεται στην ταμπέλα γύρω από το λαιμό του είναι γ.,.στε τους φτωχούς και τα φυλλάδια που μοιράζει λένε το ίδιο,. Δείτε πρώτα το βίντεο και μετά βγάλτε συμπεράσματα: Fuck the Poor, says new shock campaign from The Pilion Trust urging public to care, Το βίντεο προέρχεται από την φιλανθρωπική οργάνωση The Pilion Trust και στόχος του είναι να μας θυμίσει πως το να μην κάνουμε πράγματα για τους φτωχούς του πλανήτη είναι πάνω κάτω το ίδιο σαν να λέμε να πάνε να γ.,. Η διαφημιστική καμπάνια τελειώνει λέγοντας Ξέρουμε ότι σας νοιάζει, αλλά αν γίνεται, να σας νοιάζει τόσο, ώστε να βάλετε το χέρι στην τσέπη,. Η φιλανθρωπική οργάνωση στηρίζει όλους τους ανθρώπους που είναι σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και αποκλεισμένοι από το σύνολο της κοινωνίας,. Μία προκλητική εκστρατεία για να μην ξεχνούν οι Βρεττανοί όσους δεν έχουν να φάνε, http://youtu.be/eBuC_0-d-9Y,

 Καταχωρήθηκε στις 08, 04 2014 @ 05:13:37
 (16 το έχουν διαβάσει)
(Διαβάστε περισσότερα ... | 1654 bytes more | Παρατηρήσεις | Βαθμολογία (αποτέλεσμα αξιολόγησης) 5)

 η οικονομία της νεοτερης Ελλάδας 1821-2012 ολοκληρο το βιβλιο


Το Ελληνικό κράτος αναγνωρίστηκε ως αυτοτελές κράτος με το όνομα Βασίλειον της Ελλάδος το έτος 1828 με τη Συνθήκη του Λονδίνου (περιλάμβανε τις Κυκλάδες, την Πελοπόννησο, και μέρος της Στερεάς Ελλάδας) αλλά είχε αρχίσει να δέχεται εξωτερικά δάνεια από το έτος 1824 - 1826,. Δύο δάνεια χορήγησαν οι Αγγλικές τράπεζες σε χρυσές λίρες, υπό την παρότρυνση του υπουργού οικονομικών της Αγγλίας Λόρδου Κάνιγκ,. Το έτος 1826 η κυβέρνηση θα κηρύξει την πρώτη πτώχευση - χρεοκοπία. Τον Απρίλιο του 1826, αναλαμβάνοντας η κυβέρνηση Αλέξανδρου Ζαΐμη, στο ταμείο υπήρχαν 16 γρόσια, ούτε μία λίρα,.
Ο Ιωάννης Καποδίστριας εστίασε στην ίδρυση θεσμών νομικών, διοικητικών, οικονομικών και άλλων,. Ιδρυσε Νομισματοκοπείο στην Αίγινα και καθιέρωσε τον φοίνικα ως εθνικό νόμισμα, αντικαθιστώντας το Τουρκικό γρόσι,. Μετά την επανάσταση και τις λοιπές προσαρτήσεις η μισή γη άνηκε στο ελληνικό κράτος και δεν καλλιεργούταν,. Στο πρόβλημα της διανομής της εθνικής γης ο Καποδίστριας δεν κατάφερε να βρει λύση παραμένοντας έτσι εκατομμύρια στρέμματα δεσμευμένα,. Σημαντική ήταν και η συμβολή του στο εμπόριο, με την παραχώρηση δανείων στους νησιώτες για την αγορά πλοίων και κατασκευάζοντας ναυπηγεία στον Πόρο και το Ναύπλιο,. Ιδρυσε και το εμποροδικείο της Ερμούπολης, όπως διέταξε και τη συγγραφή κωδίκων δικονομίας και δημοσιονομίας,. Επέδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την γεωργία, βασική πηγή πλούτου της Ελλάδας,. Ιδρυσε την Γεωργική Σχολή της Τίρυνθας και έγινε η πρώτη απόπειρα για την καλλιέργεια πατάτας,. Προσπαθώντας να ενισχύσει την ελληνική οικονομία ίδρυσε την Εθνική Χρηματιστική Τράπεζα το 1828, η οποία διαλύθηκε το 1834 από την Αντιβασιλεία,. η οικονομία της νεοτερης Ελλάδας 1821 - 2012,

 Καταχωρήθηκε στις 07, 04 2014 @ 23:32:28
 (17 το έχουν διαβάσει)
(Διαβάστε περισσότερα ... | 2770 bytes more | Παρατηρήσεις | Βαθμολογία (αποτέλεσμα αξιολόγησης) 5)

 Το πέρασμα του Ντρέικ


Το ακρωτήριο Χορν είναι το νοτιότερο άκρο της Λατινικής Αμερικής, το σημείο όπου χωρίζονται ο Ατλαντικός και ο Ειρηνικός Ωκεανός,. Το πέρασμα του Ντρέικ είναι το μικρότερο άνοιγμα της θάλασσας που χωρίζει το Χορν με την Ανταρκτική,. Man is to blame for Antarctic temperature rise, Εκεί η θάλασσα, είναι ανήσυχη και απρόβλεπτη,. Το πέρασμα του Ντρέικ, μέχρι να κατασκευαστεί η διώρυγα του Παναμά, ήταν η μοναδική οδός πλεύσης μεταξύ του Ατλαντικού και του Ειρηνικού ωκεανού και αιτία πολλών ναυαγίων,. the drake passage antarctica, Τα κύματα στην περιοχή είναι τεράστια και καταπίνουν τα σκάφη, ενώ στην περιοχή πλέουν και παγόβουνα,. Το πέρασμα του Ντρέικ, στο τέλος του κόσμου: Εκεί όπου γιγαντιαία κύματα καταπίνουν πλοία, Το πέρασμα του Ντρέικ είναι μία μοναδική εμπειρία για όσους έχουν την τύχη να τη βιώσουν όπως και οι τολμηροί θαλασσοπόροι των προηγούμενων αιώνων,. Φράνσις Ντρέικ,
Η συμβολή των δύο ωκεανών με τα παγωμένα νερά της Ανταρκτικής συνοδεύεται από φάλαινες, δελφίνια και εντυπωσιακά άλμπατρος που μας ακολουθούν,. Αφιξη στην Χερσόνησο της Ανταρκτικής με το μοναδικό παγωμένο τοπίο και την ασυνήθιστη χλωρίδα και πανίδα,. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και ανάλογα με τις επικρατούσες τοπικές καιρικές συνθήκες, θα πραγματοποιηθούν επισκέψεις με ειδικές βάρκες τύπου ζόντιακ σε επιλεγμένα σημεία που παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον,. Κοινότητες ζώων, όπως φώκιες, θαλάσσιοι ελάφαντες, πιγκουΐνοι θα τραβήξουν την προσοχή των ταξιδιωτών ενώ θα γίνουν στάσεις για φωτογράφηση σε εντυπωσιακά παγόβουνα, επιβλητικούς παγετώνες και απόκρημνες ακτές με μικρές αλλά ιδιαίτερα αποκαλυπτικές βάσεις των ερευνητικών αποστολών,. Το θέαμα είναι συγκλονιστικό και θα πλαισιώνεται καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού από διαφωτιστικές διαλέξεις ειδικών επιστημόνων,. britannica.com/, raydoan/

 Καταχωρήθηκε στις 07, 04 2014 @ 22:30:10
 (20 το έχουν διαβάσει)
(Διαβάστε περισσότερα ... | 3558 bytes more | Παρατηρήσεις | Βαθμολογία (αποτέλεσμα αξιολόγησης) 5)

 Η τυχερή πεταλούδα με το Νο 88


Το επιστημονικό τους όνομα είναι Diaethria αλλά οι περισσότεροι τις γνωρίζουν με την κοινή ονομασία Butterfly 88 ή Πεταλούδα 88,.
Ο λόγος, βέβαια, είναι προφανής, αφού το Νο 88 φαίνεται ξεκάθαρα στα φτερά τους,. Η πεταλούδα 88 είναι μία από τις πιο εξωτικές των δασών του Αμαζονίου αλλά και το πιο σπάνιο είδος της οικογένειας Callicorini,. Τα φτερά της φέρουν χαρακτηριστικές μαύρες ραβδώσεις, ενώ μια κόκκινη πινελιά δημιουργεί ένα εντυπωσιακό κοντράστ,.
Η τυχερή πεταλούδα με το Νο 88, Ζουν κυρίως σε δασώσεις περιοχές, στις όχθες ποταμών και στους κορμούς των δέντρων, ενώ δεν είναι σπάνιες οι φορές που απαντούν κοντά σε κατοικίες,. Οι ιθαγενείς τις θεωρούν σημάδι καλοτυχίας και συνήθως εμπνέονται από τα χρώματα και τα σχέδια των φτερών τους στα φυλαχτά που φτιάχνουν,. Είναι πολύ δραστήριες πεταλούδες, διαταράσσονται εύκολα και σπάνια εγκαθίστανται για περισσότερο από λίγα δευτερόλεπτα σε ένα σημείο, αλλά σίγουρα επιστρέφουν ξανά στο ίδιο μέρος,. Αποτελούν ένα μικρό θησαυρό των υποτροπικών δασών και των Ανδεων, ενώ δεν είναι λίγοι αυτοί που πιστεύουν ότι είναι θεόσταλτες,. Αλλωστε ο αριθμός 88 που έχουν στα φτερά τους μοιάζει το λιγότερο μυστηριώδης! η καλύτερα απόκοσμος! Το σίγουρο είναι πάντως πως η φυση ζωγράφισε πάλι,! Θαυμαστα τα εργα σου Κυριε,. http://www.youtube.com/watch?v=dL9dUWYQJFc,

 Καταχωρήθηκε στις 07, 04 2014 @ 16:51:17
 (19 το έχουν διαβάσει)
(Διαβάστε περισσότερα ... | 1916 bytes more | Παρατηρήσεις | Βαθμολογία (αποτέλεσμα αξιολόγησης) 5)

 η παλαιότερη φωτογραφία της Θεσσαλονίκης


Ενα σπάνιο ντοκουμέντο, η παλαιότερη φωτογραφία της Θεσσαλονίκης, παρουσιάζεται για πρώτη φορά, στις 11 Απριλίου,, στο πλαίσιο της έκθεσης του Μορφωτικού Ιδρύματος της Εθνικής Τραπέζης στην Βίλλα Καπανζτή,. Η φωτογραφία τραβήχτηκε το 1863 από τον φωτογράφο Γιόζεφ Ζεκέλι και εμφανίζει, όπως λένε οι επιμελητές της έκθεσης, «την πόλη εγκλωβισμένη μέσα στα τείχη της και μία εντυπωσιακή ερημιά έξω από αυτά»,. Για πρώτη φορά αντικρίζουμε την πόλη όπως ήταν 151 χρόνια πριν, τα παραθαλάσσια τείχη που υψώνονταν γύρω από αυτήν, τον θρυλικό πύργο της αποβάθρας, τον βυζαντινό λιμενοβραχίωνα, τη Χρυσή Πύλη,. Στο πανόραμα της πόλης, δεσπόζουν επίσης, το Επταπύργιο, τα φρούρια του Βαρδαρίου και Λευκού Πύργου, το παλιό οθωμανικό δικαστηρίο, η Τούμπα, οι βρύσες του Σέηχ Σου και οι εκκλησίες που είχαν μετατραπεί σε τζαμιά: του Αγίου Δημητρίου, της Αγίας Σοφίας, του Προφήτη Ηλία, του Αγίου Παντελεήμωνα, των Δώδεκα Αποστόλων,. Ο Ζεκελί είχε βρεθεί στην πόλη της Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο μίας ταξιδιωτικής αποστολής από το Δυρράχιο έως τη Θεσσαλονίκη,. Η εκτύπωση του πανοραμικού ενσταντανέ σε χαρακτικό ήταν μία
συνήθης πρακτική της εποχής και έγινε το 1866 για να συμπεριληφθεί σε ένα βιβλίο,.

 Καταχωρήθηκε στις 07, 04 2014 @ 07:59:49
 (17 το έχουν διαβάσει)
(Διαβάστε περισσότερα ... | 2210 bytes more | Παρατηρήσεις | Βαθμολογία (αποτέλεσμα αξιολόγησης) 5)

 H στιγμή που κωφή γυναίκα ακούει για πρώτη φορά


Η 40χρονη Joanne Milne γεννήθηκε με ολική κώφωση, καθώς πάσχει από το σπάνιο σύνδρομο του Usher,. Στα 20 της χρόνια η ασθένεια της επηρέασε και την όραση,. Deaf woman Joanne Milne hears for first time, Η Milne υποβλήθηκε σε μια επέμβαση στη Μεγάλη Βρεττανία, όπου της τοποθετήθηκαν εμφυτεύματα κοχλία,. Με τον τρόπο αυτό, πλέον μπορεί πλέον να ακούει, κάτι που αλλάζει ριζικά τη ζωή της,. Βίντεο: Η συγκλονιστική στιγμή που μια κωφή γυναίκα ακούει για πρώτη φορά στη ζωή της, Στο βίντεο η γυναίκα κατακλύζεται από δάκρυα χαράς και συγκίνησης, όταν ακούει για πρώτη φορά κάτι τόσο απλό και συνηθισμένο για τον περισσότερο κόσμο, όπως οι επτα ημέρες της εβδομάδας,. Moment a deaf woman could hear for first time, Δεν μπορώ να σταματήσω να κλαίω και ήδη μπορώ να προβλέψω πώς αυτό θα αλλάξει τη ζωή μου", ανέφερε η 40χρονη,. "Τις τελευταίες 48 ώρες ακούω το γέλιο, τα πουλιά που τιτιβίζουν και όταν είμαι με φίλους, εκείνοι δε χρειάζεται πια να με αγγίζουν στο χέρι για να έχουν την προσοχή μου",. Watch: The moving moment a deaf woman is overcome by emotion as she hears for the first time after having her cochlear implants switched on, ://www,youtube.com/,

 Καταχωρήθηκε στις 06, 04 2014 @ 21:47:14
 (17 το έχουν διαβάσει)
(Διαβάστε περισσότερα ... | 3422 bytes more | Παρατηρήσεις | Βαθμολογία (αποτέλεσμα αξιολόγησης) 5)

 Εκρηξη ηφαιστείου με ύψος νέφους πάνω από 10,000 μετρα


Στο Εκουαδόρ, το ηφαίστειο Τουνγκουράχουα, νότια της πρωτεύουσας Κίτο, εξερράγη, δημιουργώντας ένα μοναδικό σύννεφο από τέφρα, το οποίο μάλιστα υψώθηκε δέκα χιλιόμετρα πάνω από το ηφαίστειο! Το ηφαίστειο Τουνγκουράχουα δημιούργησε το νέφος την Παρασκευή και πολλοί θέλησαν να απαθανατίσουν το μοναδικό θέαμα,. Tungurahua volcano: Spectacular pictures capture eruption in Ecuador, Η έκρηξη του ηφαιστείου διήρκεσε πέντε ολόκληρα λεπτά! Η ηφαιστειακή δραστηριότητα παρατηρείται από το 1999, αλλά το ηφαίστειο ήταν ιδιαίτερα ενεργό τους τελευταίους δύο μήνες, αφού σημειώθηκαν και άλλες εκρήξεις, λιγότερο εντυπωσιακές βέβαια,. Να σημειωθεί πως το Τουνγκουράχουα είναι ένα από τα οκτώ ενεργά ηφαίστεια στο Εκουαδόρ, το οποίο βρίσκεται στο λεγόμενο Δαχτυλίδι της Φωτιάς του Ειρηνικού,. Εξ άλλου, η πόλη Μπάνος που βρίσκεται κοντά στο ηφαίστειο έχει εκκενωθεί αρκετές φορές τα τελευταία χρόνια, εξ αιτίας της δραστηριότητας του ηφαιστείου,. Ecuador volcano spews 6 - mile ash column, Ecuador's Tungurahua volcano has spewed a 6 - mile column of ash after a powerful, five - minute explosion that shot pyroclastic material onto its northern and northwestern flanks,. Ecuador's geophysics institute said Friday's blast occurred at 6:10 p,m. local time and was followed by a second, four - minute explosion and five lesser tremors,. The 16,480 - foot volcano, nearly 90 miles south of Quito, revived on Feb, 1, with eruptions that affected a third of Ecuador's provinces and temporarily closed a regional airport,. Tungurahua has been erupting sporadically since 1999,. In 2006, a pyroclastic cloud killed four people and left two missing,.

 Καταχωρήθηκε στις 05, 04 2014 @ 23:08:08
 (17 το έχουν διαβάσει)
(Διαβάστε περισσότερα ... | 2963 bytes more | Παρατηρήσεις | Βαθμολογία (αποτέλεσμα αξιολόγησης) 5)


   Αρχείο Forum

   Δημοφιλές άρθρο
Η πιο δημοφιλής είδηση της ημέρας είναι

Η άγνωστη ιστορία του Ιούδα του Ισκαριώτη

   Αρχείο άρθρων
05, 04 2014
· Εορτή του Αγίου Ευτυχίου, του Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως
· η πρώτη γυναίκα δήμαρχος της γαλλικής πρωτεύουσας
· Με νέας μορφής Πυρηνική δοκιμή απειλεί τώρα η Βορειος Κορέα
· Το ρολόι που φρόντιζε σταμάτησε στην ώρα του θανάτου του
04, 04 2014
· Ισχυρός σεισμός 5,6 Ρίχτερ ταρακούνησε την Αθήνα
· Μεγάλη εβδομάδα στο Αγιον Ορος
· Ο πιο φτωχός Πρωθυπουργός στον Κόσμο
· Ποτάμι γεννήθηκε στη μέση της ερήμου στο Ισραηλ
· Πόρτο - Σεβίλλη 1 - 0
· Μικρό τσουνάμι από τον σεισμό στη Χιλή κατευθύνεται στην Ιαπωνία
02, 04 2014
· Χιλή: 928,000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους μετά το σεισμό
· Εορτή του Οσίου Ιωσήφ, του Υμνογράφου
· Εντόπισαν πίνακες Γκογκέν και Μπονάρ στην Ιταλία
· Γιατί τα γράμματα στο πληκτρολόγιο είναι ανακατεμμένα?
· Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Μπάγερν Μονάχου 1 - 1
01, 04 2014
· Βρεττανία: Αγοράκι δύο έτων έσωσε
· ημέρα μνήμης του Οσίου Τίτου, του Θαυματουργού
· ισχυρίζονται πως το Αγιο Δισκοπότηρο βρίσκεται στην Ισπανία
· Πανέμορφα εξοχικά σπίτια βγαλμένα από παραμύθια
· Λευτέρης Ζέρβας
31, 03 2014
· Εορτή της Οσίας Μαρίας, της Αιγυπτίας
· Η Πολωνική Εκκλησία επιστρέφει στο παλαιό ημερολόγιο
· Το πιο επικίνδυνο πτηνό στον πλανήτη
30, 03 2014
· Εξερευνώντας το εσωτερικό ηφαιστείου στην Ισλανδία
· Σεισμός 3,6 Ρίχτερ στην Αίγινα
· Θάνατος οπαδού στη Σουηδία στην πρεμιέρα του Πρωταθλήματος
· Λίβερπουλ - Τόττεναμ 4 - 0, Ρεάλ Μαδρίτης - Ράγιο Βαγεκάνο 5 - 0
· Το λουρί του σκύλου της πιάνεται στο ασανσέρ
· Εικόνα του Χριστού στη Γεωργία αιμορραγεί
29, 03 2014
· Οι άγνωστες αλλά εντυπωσιακές πόλεις της Υεμένης

Παλαιότερα ¶ρθρα
PHP-Nuke Copyright © 2004 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Page Generation: 0.04 Seconds