reddragon - Theme for phpNuke 6.0

   Κεντρικό μενού
· Home
· Αναζήτηση
· Γράψτε άρθρο
· Αρχείο άρθρων
· Προτείνετε το site
· Στατιστικά
· Σύνδεσμοι
· Top 10
· Επικοινωνία
· Εκτύπωση άρθρων
· Δημοσκοπήσεις

   Ποιος είναι Online
Υπάρχουν επί του παρόντος 21 Επισκέπτης(ες) και 0 Μέλος(η) που είναι συνδεδεμένος(οι)

Είσαστε ανώνυμος χρήστης. Μπορείτε να εγγραφείτε πατώντας εδώ

   Αναζήτηση   Από που ήρθατε

   Επισκέψεις

Καλώς ήρθατε στο ApolitikoKafeneio!

Ο άρχων αυτός, θα λάβη την θέσιν των σήμερον υφισταμένων Κυβερνήσεων, αίτινες σύρουσι την υπαρξίν των εν τω μέσω των αποθαρρυνθεισών παρΆ ημών κοινωνιών, αίτινες απηρνήθησαν ακόμη και αυτήν την δύναμιν του Θεού, και εις τους κόλπους των οποίων υψούται πανταχόθεν το πυρ της αναρχίας, ενώ ούτος οφείλει προ παντός άλλου να κατασβέση την αδηφάγον ταύτην φλόγαν,. Αυτή είναι η αιτία διΆ ην θα υποχρεωθή να καταδικάση εις θάνατον τας τοιαύτας κοινωνίας, ακόμη και αν οφείλη να πνίξη ταύτας εν τω ιδίω αυτών αίματι δια νΆ αναστήση υπό μορφήν στρατιάς κανονικώς οργανωθείσης και αγωνιζομένης ευσυνειδήτως εναντίον πάσης μολύνσεως ικανής να μολύνη το κρατικόν σώμα,. Αι δυνάμεις αύται θριαμβεύουσιν ήδη λεηλατούσι και προβαίνουσιν εις παντός είδους βιαιοπραγίας. υπό το πρόσχημα της ελευθερίας και του δικαίου., Αύται κατέστρεψαν πάσαν τάξιν εν τη κοινωνία δια να υψώσωσιν επί των ερειπίων των, τον θρόνον του βασιλέως του Ισραήλ,. Τότε θα χρειασθή να τους απομακρύνωμεν από τον δρόμον του, επί του οποίου δεν πρέπει να υπάρχη ούτε το ελάχιστον εμπόδιον,. Θα δυνηθώμεν τότε να είπωμεν εις τους λαούς,. Ευχαριστήσατε τον Θεόν και υποκλίθητε ενώπιον εκείνου όστις φέρει επί του προσώπου του την σφραγίδα της προχρίσεως. προς την οποίαν αυτός ούτος ο Θεός καθωδήγησε τον αστέρα του. ώστε να μη δυνηθή άλλος πλην αυτού να σας απελευθερώση από όλων των δυνάμεων και όλων των δεινών,. Ινα δε ο λαός γνωρίζη και αγαπά τον βασιλέα του είναι επάναγκες να συνεννοείται, μετά των υπηκόων του επί των δημοσίων πλατειών,. Τούτο επιφέρει την αναγκαίαν ένωσιν των δύο δυνάμεων, τας οποίας έχομεν σήμερον χωρίσει δια του τρόμου,. Η τρομοκρατία αυτή μας ήτο εκάστοτε απαραίτητος ίνα αι δύο αύται δυνάμεις πέσωσι, κεχωρισμένως υπό την επιρροήν μας,. Ο εν τω προσώπω του οικουμενικού Αρχοντος της αγίας σποράς του Δαβίδ στύλος της ανθρωπότητας, πρέπει να θυσιάζη όλας τας ατομικάς ορέξεις δια τον λαόν του,. Ο Αρχων ημών πρέπει να είναι παραδειγματικώς άμεμπτος,.

Στην ΚωνσΤανΤινούπολη θα γίνει μεγάλος πόλεμος μεταξύ των Ρώσων και των Ευρωπαίων και θα χυθεί πολύ αίμα http://www.wksu.org/listen/classical.asx
Η Ελλάδα δεν θα έχει πρωτεύοντα ρόλο σΆ αυτόν τον πόλεμο αλλά θα της δοθεί η ΚωνσΤανΤινούπολη όχι επειδή μας ευλαβούνται οι Ρώσοι αλλά γιατί δεν θα βρίσκουν άλλη λύση καλύτερη και θα καταλήξουν σΆ αυτή τη συμφωνία με την Ελλάδα μια και θα τους πιέζουν οι δύσκολες τότε περιστάσεις http://tvplaneten.tv4.se/
Ο στρατός ο Ελληνικός ούτε καν που θα προλάβει να πάει εκεί και η Πόλη θα του έχει δοθεί Γέρων Παισιος, http://www.apoelfc.com.cy/nqcontent.cfm?a_id=1770

Fairest Isle by Wildcat Viols
Θρήνοι Ιερεμία, Κεφαλαιον, Δ' 12 http://www.olympiakos.com.cy/
Οὐκ ἐπίστευσαν βασιλεῖς γῆς πάντες οἱ κατοικοῦντες τὴν οἰκουμένην ὅτι εἰσελεύσεται ἐχθρὸς καὶ ἐκθλίβων διὰ τῶν πυλῶν Ιερουσαλήμ


Δορυφορικα Καναλια
http://www.livestream.com/
http://www.nederland.fm/
http://www.irantvradio.net/

http://www.aupeo.com/?gclid=CO2fp6C_9Z0CFYsz3godQkh0IQ
Μουσικό Καφενείο,.
Δανιήλ Κεφαλαιον Ζ' 22
ἕως οὗ ἦλθεν ὁ παλαιὸς ἡμερῶν καὶ τὸ κρίμα ἔδωκεν ἁγίοις Υψίστου
καὶ ὁ καιρὸς ἔφθασε καὶ τὴν βασιλείαν κατέσχον οἱ ἅγιοι
Ὁ παλαιὸς ἡμερῶν νηπιάσας σαρκί ὑπὸ Μητρὸς Παρθένου
τῷ Ἱερῷ προσάγεται τοῦ οἰκείου νόμου πληρῶν τὸ ἐπάγγελμα
http://hfradio.org/ http://www.radio23.org/
κλασσικη μουσικη - το μνημόνιο - bbc audio live - bbc Sports - audios musicas
http://www.repubblica.it/ - http://tv.repubblica.it/home, vesti.ru/, CNN, CNN,
http://www.videosurf.com/videos/www+ir+2007+com, ΕΡΑ 101.8,
Ἐπιστολή Ἁγίου Ἰακώβου Ἀδελφοθέου ( Audio ), orthodoxy/, nerit1-live,
orthodoxy/, orthodoxy/, radio /sports, Παλαια Διαθηκη
ο Παναγιος Ταφος τρισδυαστατα, ET3 Live, cybc.com.cy/
Τηλεοπτικός Σταθμός της Βουλής των Ελλήνων,
Alaska Radio, Alaska Tv Live, Alaska Tv Live,
http://www.agioskosmas.gr/player.asp,

 Παρέμβαση της Ιερας Μονης Κουτλουμουσίου για το δημοψήφισμα:


Οι καιροί είναι πονηροί, αλλά οι Ελληνες, με πείρα και πάθη αιώνων, πρέπει να έχουν πάντα ανοιχτά, πάντα άγρυπνα τα μάτια της ψυχής,. Πέρα από ρητορείες και ιδεολογήματα δημόσιας κατανάλωσης, η Ελληνική φιλοσοφία αναζητούσε πρωτίστως την αλήθεια, και αυτός ο πόθος διέπλαθε ελεύθερους ανθρώπους,. Ανθρώπους που μπορούσαν να αγωνισθούν, να υπομείνουν, να αγαπήσουν, να πεθάνουν και να αναστηθούν,. Παρέμβαση της Ιερας Μονης Κουτλουμουσίου για το δημοψήφισμα,: Στις κορυφαίες στιγμές της ιστορίας αρνήθηκαν τον άρτο της εξάρτησης και του εξευτελισμού, και προτίμησαν το ψωμί του ιδρώτα τους,. Δεν υπήκουσαν στον φόβο, γιατί είχαν λόγο για την αιωνιότητα, λόγο που δεν τον χωρούσαν οι εχθροί τους - Πέρσες, Αβαροι, Οθωμανοί, Ιταλο γερμανικός άξονας -,. Δεν φοβήθηκαν ούτε τους κάθε λογής Εφιάλτες και δοσίλογους που ξεφύτρωναν ανάμεσά τους,. koutloumous.com/, Δεν ήταν κλεισμένοι στον εαυτό τους, αλλά αληθινοί κοσμοπολίτες, για τους οποίους 'Eθνικό' είναι το αληθινό,. Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου, Ετσι έγιναν φως και έδωσαν φως, ώστε να εμπνέεται η Ευρώπη και ο κόσμος όλος την αυταπάρνηση και την πίστη, την αρετή και την τόλμη που θέλει η ελευθερία,. mountathos.gr/, Ομως, υπάρχουν δύο Ευρώπες: η Ευρώπη των ελεύθερων και δημιουργικών πνευμάτων, και η Ευρώπη των κερδοσκόπων και τοκογλύφων, το κακότεχνο αυτό μόρφωμα του μαμωνά της αδικίας, που έρχεται σήμερα να χειραγωγήσει και να αφαιμάξει λαούς και τόπους.,. Σ' αυτό πιεζόμαστε εδώ και πολλά χρόνια να υποταχθούμε πλήρως και άνευ όρων,. Ωστε να χτισθεί μια νέα Ελλάδα, τραγικά εκποιημένη, και ένας νέος Ελληνας, φθηνός και εξαγοράσιμος, δεμένος στο άρμα μιάς παγκόσμιας ολιγαρχίας,. youtube.com/, Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε και τούτο: ότι μήτε η Ευρώπη μήτε άλλος κανείς άνθρωπος μπορεί να μας σώσει ή να μας καταστρέψει,. Μόνοι μας οι Ελληνες επιλέγουμε και κατεργαζόμαστε τη σωτηρία ή τον αφανισμό μας,. Θέλει προσωπικό μόχθο και άσκηση να μάθεις να είσαι ελεύθερος άνθρωπος,. Στώμεν καλώς,.

 Καταχωρήθηκε στις 02, 07 2015 @ 01:17:03
 (21 το έχουν διαβάσει)
(Διαβάστε περισσότερα ... | 3847 bytes more | Παρατηρήσεις | Βαθμολογία (αποτέλεσμα αξιολόγησης) 5)

 To χαμένο δευτερόλεπτο αναστάτωσε τον πλανήτη και τις διαδικτυακές υπηρεσίες


Αρκεί ένα και μόνο ένα δευτερόλεπτο να ρίξει υπηρεσίες όπως το Amazon, να καθηλώσει πτήσεις πολλών αεροπορικών εταιριών και να κάνει εκατομμύρια υπολογιστές σε όλον τον κόσμο να χάσουν τα λογικά τους? Και όμως αρκεί,. Η χθεσινή προσθήκη ενός δευτερολέπτου στον επίσημο χρόνο της Γης είχε ως αποτέλεσμα να ρίξει offline δεκάδες υπηρεσίες σε όλον τον κόσμο,. Με περισσότερη προτίμηση στα κοινωνικά δίκτυα όπως τα Instagram, Pinterest, Netflix αλλά και ισχυρά κάστρα του διαδικτύου, όπως το Amazon που το καθένα αντιμετώπισε σημαντικά προβλήματα λειτουργίας κατά την χθεσινή και σημερινή ημέρα,. Το χαμένο δευτερόλεπτο προκύπτει από την μείωση στον ρυθμό της περιστροφής της Γης, κατά περίπου δύο χιλιοστά του δευτερολέπτου κάθε ημέρα,. Μπορεί να ακούγεται ελάχιστο και να χρειάζεται χιλιετίες ώστε να μπορεί να γίνει αυτό αντιληπτό, όμως οι Διεθνείς Οργανισμοί που είναι επιφορτισμένοι με την διατήρηση της ακρίβειας του γήινου χρόνου (όπως το Ιnternational Earth Rotation Service, με έδρα το Παρίσι) θεωρούν ότι πρέπει να πράττουν τα δέοντα,. Και να προσθέτουν κάθε τόσο, ένα δευτερόλεπτο στον χαμένο χρόνο της Γης έτσι ώστε να υπάρχει μία παγκόσμια και αδιαμφισβήτητη σταθερά, ιδιαίτερα κρίσιμη σε υπολογιστές και υπηρεσίες που απαιτούν ακρίβεια και συνέπεια,. Το πρώτο χαμένο δευτερόλεπτο προστέθηκε το 1972 και από τότε η διαδικασία έχει επαναληφθεί 26 φορές,. Ενώ την προηγούμενη φορά που εφαρμόστηκε, το 2012, εφαρμογές όπως τα Mozilla, Reddit, Foursquare, Yelp, LinkedIn, και αρκετές ακόμα ανακοίνωσαν μεγάλες ή μικρές αρρυθμίες στην λειτουργία τους,. Ενώ παράλληλα σημειώθηκαν αρκετά προβλήματα και σε προγράμματα βασισμένα στο Linux και το Java,.

 Καταχωρήθηκε στις 01, 07 2015 @ 22:51:39
 (14 το έχουν διαβάσει)
(Διαβάστε περισσότερα ... | 3156 bytes more | Παρατηρήσεις | Βαθμολογία (αποτέλεσμα αξιολόγησης) 5)

 Ετσι μετέδωσε το CNN το τέλος του Ελληνικού Προγράμματος
 Καταχωρήθηκε στις 01, 07 2015 @ 09:58:36
 (14 το έχουν διαβάσει)
(Διαβάστε περισσότερα ... | 1208 bytes more | Παρατηρήσεις | Βαθμολογία (αποτέλεσμα αξιολόγησης) 5)

 Δημοψήφισμα: Στις 14:00 συνεδριάζει η Μπούντεσταγκ για την Ελλάδα
 Καταχωρήθηκε στις 01, 07 2015 @ 09:13:52
 (12 το έχουν διαβάσει)
(Διαβάστε περισσότερα ... | 2145 bytes more | Παρατηρήσεις | Βαθμολογία (αποτέλεσμα αξιολόγησης) 5)

 Copa America 2015: Αργεντινή - Παραγουάη 6 - 1
 Καταχωρήθηκε στις 01, 07 2015 @ 06:34:35
 (18 το έχουν διαβάσει)
(Διαβάστε περισσότερα ... | 7989 bytes more | Παρατηρήσεις | Βαθμολογία (αποτέλεσμα αξιολόγησης) 5)

 Εορτή των Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού
 Καταχωρήθηκε στις 01, 07 2015 @ 01:24:56
 (10 το έχουν διαβάσει)
(Διαβάστε περισσότερα ... | 683 bytes more | Παρατηρήσεις | Βαθμολογία (αποτέλεσμα αξιολόγησης) 5)

 Χρεοκόπησε και το Πουέρτο Ρίκο - Αδυναμία πληρωμών, ανακοίνωσε ο κυβερνήτης του


Το Πουέρτο Ρίκο, που αποτελεί υπερπόντια κτήση των ΗΠΑ, χρεοκόπησε σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του κυβερνήτη του, την Δευτέρα,. Ο κυβερνήτης του Πουέρτο Ρίκο, Αλεχάντρο Γκαρσία Παντίγια, ανακοίνωσε την Δευτέρα, ότι η χώρα χρεοκόπησε και δεν θα είναι σε θέση να πληρώσει το χρέος της, που ανέρχεται σε 72 δισεκατομμύρια δολλάρια,. Puerto Rico governor says US territory can't pay $72bn debt, Εκτός από την επίσημη ανακοίνωση του κυβερνήτη, ο ίδιος έδωσε συνέντευξη στην εφημερίδα New York Times και ανέφερε ότι: «Το χρέος της χώρας δεν είναι πληρωτέο,. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή, θα ήθελα πολύ να είχα μια άλλη επιλογή, αλλά αυτό δεν είναι πολιτική, είναι μαθηματικά»,. Puerto Ricos Governor Says Island’s Debts Are Not Payable,
Ο κυβερνήτης του Πουέρτο Ρίκο, που αποτελεί υπερπόντια κτήση των ΗΠΑ, ανέφερε ότι η οικονομία της χώρας βρίσκεται μέσα σε έναν φαύλο κύκλο και θα πρέπει να αναβληθούν οι πληρωμές του χρέους για χρονικό διάστημα πέντε ετών ή να γίνουν παραχωρήσεις από τους πιστωτές ή να γίνει ένας συνδυασμός και των δύο προτάσεων,. Puerto Rico facing historic default on its $72 billion debt, Ο Παντάγια ανέφερε ότι οι πιστωτές, η πλειοψηφία των οποίων προέρχεται από τις ΗΠΑ, θα πρέπει να δεχθούν να διαπραγματευθούν το χρέος της χώρας, αλλιώς είναι σαν να πυροβολούν οι ίδιοι τους εαυτούς τους,. The Curious Case of Puerto Rico, And Why Default Poses A Risk To The US, Οικονομικοί αναλυτές της Wall Street Journal προβλέπουν ότι το νησί της Κεντρικής Αμερικής θα ξεμείνει από χρήματα τον Ιούλιο και αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει κλυδωνισμούς στην κυβέρνηση και περαιτέρω κρίση,. Is Puerto Rico the new Detroit? Governor warns island is teetering at the brink of financial 'death spiral' with $72 BILLION in public debt, Το Πουέρτο Ρίκο αντιμετωπίζει δυσκολίες στον τομέα της Οικονομίας από την δεκαετία του '70 και τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια η κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με έλλειμμα, ενώ το εργατικό δυναμικό και η φορολογική βάση παρουσιάζει εξάντληση, εξ αιτίας της γήρανσης του πληθυσμού και της μαζικής μετανάστευσης,. Από τα 3,6 εκατομμύρια που εξακολουθούν να ζουν στο νησί μόνο το ένα εκατομμύριο έχει σταθερή δουλειά,! Puerto Ricans fleeing debt battle, https://www.youtube.com/HaYxTHGYc4,

 Καταχωρήθηκε στις 30, 06 2015 @ 21:13:01
 (14 το έχουν διαβάσει)
(Διαβάστε περισσότερα ... | 3908 bytes more | Παρατηρήσεις | Βαθμολογία (αποτέλεσμα αξιολόγησης) 5)

 Copa America 2015: Χιλή - Περού 2 - 1


ο αγωνας ξεκίνησε με αρκετή ένταση,. Πρώτος καυγάς μεταξύ Κάρλος Σαμπράνο και Αρτούρο Βιδάλ, με τον διαιτητή από την Βενεζουέλα να τους χαρίζεται και απλά να τους προειδοποιεί,. Chile 2 - 1 Peru: Eduardo Vargas nets stunner in double as hosts book place in Copa America final after Carlos Zambrano is sent off early on for plucky underdogs, Ο Βιδάλ θα μπορούσε μέχρι και να αποβληθεί, καθώς κάτι ανάλογο είχε κάνει και ο Καβάνι στον Χάρα (χέρι στο πρόσωπο), αλλά τελικά ο Σαμπράνο ήταν αυτός ένα λεπτό αργότερα δέχτηκε κίτρινη κάρτα (7') για χτύπημα στον Αλέξις Σάντσες και στο 20' αποβλήθηκε με απ ευθείας κόκκινη κάρτα για μαρκάρισμα από πίσω στον Αράνγκις (με τις τάπες στην μέση του αντιπάλου),. Hosts Chile reached their first Copa America final in 28 years after seeing off the 10 men of Peru in a thrilling encounter in Santiago. Οσο ο αγωνας ήταν ακόμη εντεκα εναντίον εντεκα, το Περού είχε φτάσει κοντά στο γκολ με την κεφαλιά του Φαρφάν στο 8' να χτυπά στο δοκάρι του Μπράβο,. Πρώτη καλή ευκαιρία για την Χιλή ήρθε στο 28' με τον Βαλδίβια να αστοχεί σε πλασέ εντός περιοχής, ενώ στο 34' σούταρε από κοντά ο Εντουάρντο Βάργκας, αλλά ο Αντβίνκουλα με προβολή έσωσε την ομάδα του,. Chile 2 - 1 Peru: Eduardo Vargas double sends hosts into Copa America final, Αν και με δεκα παίκτες το Περού δεν σταμάτησε να δημιουργεί κινδύνους στην άμυνα των διοργανωτών, όμως τελικά δεν κατάφερε να ανοίξει το σκορ, κάτι που έκανε στο 42' για την Χιλή ο Εντουάρντο Βάργκας,. Vargas double takes hosts Chile into Copa América final, Ο Αλέξις Σάντσες έκανε εξαιρετική προσπάθεια και σέντρα από αριστερά, ο Αράνγκις από κοντά προσποιήθηκε και άφησε την μπάλα να περάσει, αυτή χτύπησε στο αριστερό κάθετο δοκάρι, όμως ο Βάργκας εν συνεχεία από κοντά την έστειλε στα δίχτυα

 Καταχωρήθηκε στις 30, 06 2015 @ 14:25:28
 (19 το έχουν διαβάσει)
(Διαβάστε περισσότερα ... | 5251 bytes more | Παρατηρήσεις | Βαθμολογία (αποτέλεσμα αξιολόγησης) 5)

 Telegraph: Η Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για να «μπλοκάρει» το Grexit


Την πρόθεση της Ελλάδας να προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, εναντίον των ευρωπαϊκών θεσμών, με στόχο να«μπλοκάρει» ένα ενδεχόμενο Grexit αποκαλύπτει δημοσίευμα της Bρεττανικής εφημερίδας The Telegraph,. Greece threatens top court action to block Grexit,
Η εφημερίδα, σε αποκλειστικό της ρεπορτάζ, επικαλείται δηλώσεις του υπουργού Οικονομικών Γιάνη Βαρουφάκη, ο οποίος αναφέρει ότι «η ελληνική κυβέρνηση θα κάνει χρήση όλων των έννομων δικαιωμάτων της», προκειμένου να σταματήσει την «ασφυξία» του τραπεζικού συστήματος,. Does the Greek referendum ballot paper make sense to you?, Ο έλληνας ΥΠΟΙΚ εξηγεί ότι «θα λάβουμε τις απαιτούμενες νομικές συμβουλές και θα εξετάσουμε την προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο,. Οι κανονισμοί της ΕΈ δεν προβλέπουν την έξοδο μίας χώρας από το ευρώ,. Η ιδιότητά μας ως κράτος – μέλος της Ευρωζώνης είναι αδιαπραγμάτευτη»,. European debt crisis: It's not just Greece that's drowning in debt, Οπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, αυτή είναι η υπερασπιστική γραμμή της Αθήνας, σε περίπτωση που οι Ελληνες πολίτες απορρίψουν τελικά τα μέτρα λιτότητας και πουν «όχι», στο δημοψήφισμα της Κυριακής,. Why European banks are a buy despite potential Grexit, Σε σχόλιό, της η Βρεττανική εφημερίδα επισημαίνει ότι μία τέτοιου είδους εξέλιξη θα είναι «αναπάντεχη» και θα περιπλέξει την κρίση,. Οπως σημειώνουν οι Ελληνες αξιωματούχοι, σύμφωνα με το δημοσίευμα, εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να υποβάλουν μήνυση στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, μετά την απόφαση να μην εγκρίνει την παροχή ρευστότητας στις ελληνικές τράπεζες,. Πρόκειται για μία απόφαση που ουσιαστικά βγάζει τις ελληνικές τράπεζες από την πρίζα της χρηματοδότησης, σημειώνεται στο δημοσίευμα,. Greeks rushing to buy Bitcoins as the country considers taking drastic legal action to block expulsion from the euro, Ο υπουργός Οικονομικών διαβεβαιώνει μεν ότι η Ελλάδα διαθέτει επαρκή ρευστότητας έως την Κυριακή που θα διεξαχθεί το δημοψήφισμα, ωστόσο παραδέχεται πως η επιβολή περιορισμών στην κίνηση των τραπεζικών κεφαλαίων επιδεινώνει την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας,. //www.youtube.com/embed,

 Καταχωρήθηκε στις 30, 06 2015 @ 12:41:15
 (10 το έχουν διαβάσει)
(Διαβάστε περισσότερα ... | 4753 bytes more | Παρατηρήσεις | Βαθμολογία (αποτέλεσμα αξιολόγησης) 5)

 ολόκληρη η συνέντευξη του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στην ΕΡΤ1
 Καταχωρήθηκε στις 30, 06 2015 @ 02:15:52
 (15 το έχουν διαβάσει)
(Διαβάστε περισσότερα ... | 1430 bytes more | Παρατηρήσεις | Βαθμολογία (αποτέλεσμα αξιολόγησης) 5)


   Αρχείο Forum

   Δημοφιλές άρθρο
Η πιο δημοφιλής είδηση της ημέρας είναι

Παρέμβαση της Ιερας Μονης Κουτλουμουσίου για το δημοψήφισμα:

   Αρχείο άρθρων
29, 06 2015
· Πρωτοσέλιδα οι ουρές στα Eλληνικά ΑΤΜ
· ΣΥΡΙΖΑ: Καλούμε τον λαό να πει ένα ηχηρό «όχι» στον αυταρχισμό της λιτότητας
27, 06 2015
· Copa America 2015: Αργεντινή - Κολομβία 0 - 0
· Δημοψήφισμα με ερώτημα ναι ή όχι στην πρόταση των εταίρων
26, 06 2015
· Ρωσία: Τουλάχιστον ένας νεκρός και ζημιές από πλημμύρες στην πόλη Σότσι
25, 06 2015
· Διαδήλωση κατά της λιτότητας έξω από την Κομισιόν
24, 06 2015
· Marketwatch: Ξεχάστε την Ελλάδα- Η Πορτογαλία είναι η επόμενη ωρολογιακή βόμβα
23, 06 2015
· Νέο διαστημικό «μυστήριο»:
· Εκθεση «Change, or go»: Με ή χωρίς την Ελλάδα, η Ευρωζώνη είναι καταδικασμένη
22, 06 2015
· σαν σήμερα 29 χρόνια από το 'Χέρι του Θεού'
· Παλιά Δελτία Ειδήσεων
21, 06 2015
· Εντεχνο Ελληνικό Τραγούδι
· Διαδήλωση αλληλεγγύης προς την Ελλάδα στις Βρυξέλλες
· Σεισμός 6,4 Ρίχτερ στη Χιλή
20, 06 2015
· Διαδήλωση στο Λονδίνο εναντίον της λιτότητας
· Copa América 2015: Χιλή - Βολιβία 5 - 0
· Συγκέντρωση ενάντια στο «μονόδρομο της λιτότητας» την Κυριακή
16, 06 2015
· Το λεπτό των 61 δευτερολέπτων:
· Κλάδος ελαίας από Κάμερον στους ευρωσκεπτικιστές για το δημοψήφισμα
15, 06 2015
· Γαλλία: Στις φλόγες τυλίχτηκε η Βασιλική του Σαιν Ντονασιέν
14, 06 2015
· Οδοιπορικό στα Ελληνικά Νοσοκομεία
· νοτιος Ιρλανδία - Σκωτία 1 - 1
12, 06 2015
· Μυστηριώδεις κύκλοι σε χωράφι στη Ρωσία
· Νέο επεισόδιο σε πτήση της Malaysia Airlines οδηγεί σε αναγκαστική προσγείωση
· Νήσος Πολύαιγος
· NFL: The Battle of the Bay 2014, San Francisco 49ers vs Oakland Raiders 13 - 24
11, 06 2015
· Εφυγε ο θρύλος της τζαζ, Ορνέτ Κόλμαν
· Υπηρεσία Ενημερώσεως Ενόπλων Δυνάμεων
· Δυο χρόνια μετά, η ΕΡΤ πάλι στον αέρα - Τα πρώτα της λεπτά
10, 06 2015
· Τέρατα κουνούπια μεταδίδουν μια νέα ασθένεια!

Παλαιότερα ¶ρθρα
PHP-Nuke Copyright © 2004 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Page Generation: 1.03 Seconds